Sitemap

På denne sitemap-side finder du links til alle Word-artikler på bloggen. De sider, du kan åbne via menuen ovenfor, er ikke listet her.

Bemærk, at artikler på bloggen kan være relateret til mere end ét emne. Derfor kan samme artikel være listet flere steder i oversigten nedenfor.

Bloggen og forskellige versioner af Word

For de fleste artikler gælder, at jeg prøver at dække forskellige versioner af Word. Mange artikler dækker versioner lige fra Word 2003 til og med Word 2019 og Word til Office 365. Det betyder, at informationen kan gælde alle disse versioner af Word:

  • Word 2003 og tidligere versioner
  • Word 2007, Word 2010, Word 2013, Word 2016, Word 2019, Word til Microsoft 365.

Da antallet af brugere, som anvender Word 2003 eller tidligere versioner efterhånden er lille, vil jeg i almindelighed undlade at dække disse versioner i nye artikler fremover. Seneste versioner af Word er Word til Microsoft 365 og Word 2019.

Se artiklen Hvad er Office 365 i forhold til andre Office-versioner? for mere information.

Jeg opdaterer løbende artikler og føjer nye til. Jeg har senest i marts 2021 opdateret alle artikler med henblik på at tilrette information om forskellige versioner af Word. Nogle artikler er i den sammenhæng stort set skrevet om. I nogle artikler har jeg nævnt de specifikke Word-versioner, hvor det er relevant. I mange tilfælde har jeg skrevet f.eks. "Word 2010 og alle nyere versioner af Word" i stedet for at liste alle versionerne. Hvis din version af Word er lig med eller nyere end den specifikt nævnte version (Word 2010 i eksemplet her), kan du regne med, at informationen gælder for din version.

Størstedelen af funktionaliteten i de forskellige versioner af Word er den samme, men der kan være forskelle på detaljer i udseendet af dialogbokse m.m. Desuden har Microsoft undervejs ændret oversættelsen af nogle termer på dansk, hvilket desværre af og til kan gøre beskrivelserne mere indviklede.

Formatering

Generelle tips

Problemløsning

Tastaturgenveje