Sådan kan du ændre almindelig tekst til Word-felter – makro klar til brug

Jeg har i en del sammenhænge skrevet om felter i Word. Et felt indeholder instruktioner til Word om, hvad programmet skal gøre. Almindeligt brugte felter er PAGE, som bruges til sidetal, DATE, CREATEDATE m.fl., som bruges til dato/tid, TOC som bruges til indholdsfortegnelser og MERGEFIELD, som bruges til brevfletning.

Du kan indsætte felter via fanen Indsæt > gruppen Tekst > Genvejselementer > Felt (Insert > gruppen Text > Quick Parts > Field). I nogle versioner af Word står der Hurtige dele i stedet for Genvejselementer.

Alle felter kan vises på to forskellige måder: du kan se resultatet eller du kan se felt-koden, dvs. de bagvedliggende instruktioner til Word. Du kan veksle mellem at få vist resultat og felt-koder ved at taste Alt+F9.

Felter er kendetegnet ved, at felt-koden er omkranset af et sæt klammer, som ikke kan indtastes som almindelige tegn. Hvis du manuelt skriver felter, skal feltklammerne laves ved at taste Ctrl+F9.

Se eksemplerne på felt-koder sidst i artiklen.

Der kan laves meget komplekse konstruktioner af felter, hvor der er indbygget parametre (switches), betingelser, felter inde i felter osv.

Hvis du leder efter en feltkonstruktion på internettet til at løse en given opgave, vil du tit kunne finde noget, som kan hjælpe dig videre. Der er dog lige den ulempe, at en sådan konstruktion altid være angivet som almindelig tekst og ikke brugbare felter, da det kun er Word, som kan håndtere de rigtige felter. Hvis du nu finder en indviklet feltkonstruktion, som lige præcis kan løse det, du har brug for, kan du derfor ikke bare kopiere koden fra internettet og indsætte den i dit Word-dokument, da feltklammerne jo så er almindeligt ”tuborgklammer” og ikke rigtige feltklammer.

Link til makro - konverter almindelig tekst til felt

Det kan godt være temmelig indviklet at få opbygget felterne rigtigt. Men der er nyttig hjælp at hente. Via linket nedenfor kan du finde artiklen ”Export field constructions as text”. Her finder du en makro lavet af MVP Paul Edstein. Makroen kan på et øjeblik konvertere almindelig tekst til rigtige felter – du kan frit kopiere den og bruge makroen, hver gang du skal konvertere almindelig tekst til rigtige felter. Du finder den nødvendige instruktion på siden:

http://www.gmayor.com/export_field.htm#TextToField

Eksempler på felt-konstruktioner

Enkel feltkonstruktion

Sidetal:
{ Page }

Antal sider:
{ NumPages }

Lidt mere kompleks feltkonstruktion med parametre (switches)

Dato:
{ CreateDate \@ ”d. MMMM yyyy” }

Indholdsfortegnelse:
{ TOC \o ”1-4” \h \z \u }

Kompleks feltkonstruktion med betingelser m.m.

Feltkonstruktioner kan blive langt mere komplekse og omfattende end vist i dette eksempel.

Feltkonstruktionen nedenfor styrer en række felter af typen DocProperty.

Sammenlagt sørger feltkonstruktionen for, at den korrekte adresseinformation vises på basis af værdien af en række brugerdefinerede dokumentegenskaber og tilknyttede betingelser.

En sådan konstruktion kan være ret besværlig at opbygge fejlfrit:

{ DocProperty "CompanyName1" }
{ DocProperty "Address1" }{IF { DocProperty "Address2"}<> "" " •
{ DocProperty "Address2" }" }{IF { DocProperty "Address3"}<> "" "
{ DocProperty "Address3" }" }{IF { DocProperty "ZIP" }<> "" "
{ DocProperty "ZIP" }• " }{ DocProperty "City" }{IF { DocProperty "Country" }<> "" " • { DocProperty "Country" }" }

Tags: , , , ,