Forskellen på at taste Delete og Backspace i en tabel

Hvis du har en tabel i Word, hvorfra du ønsker at slette noget, er det nyttigt at være bevidst om forskellen på at bruge tasterne Delete og Backspace på tastaturet.

Når du har markeret hele celler, rækker eller kolonner i en tabel i Word, kan du bruge en af følgende metoder til hurtigt at slette enten indhold eller hele celler:

  • Tast Delete for at slette indholdet i de markerede celler og bevare selve cellerne.
  • Tast Backspace for helt at slette de markerede celler og deres indhold.

Du kan således hurtigt slette en hel række ved at markere rækken og taste Backspace.

Tilsvarende kan du markere en kolonne og slette hele kolonnen ved at taste Backspace.

Hvis du kun har markeret dele af en række eller kolonne, vil du blive spurgt om, hvordan de tilbageværende celler skal flyttes for at fylde den tomme plads.

Du finder andre tips om, hvordan du kan slippe lettere om ved arbejdet med tabeller i Word under kategorien Tabeller til højre i bloggen.

Tags: , , , ,