Hvor mange sider kan der være i et Word-dokument? – noget om muligheder og begrænsninger i Word

Ingen fast grænse for antal sider i Word

I diverse Word-fora er der jævnligt brugere, der spørger, hvor mange sider der kan være i et Word-dokument. Der er ikke nogen fast grænse – sider kan variere meget i indhold og størrelse. Der er Word-brugere, som har arbejdet helt uden problemet med dokumenter på mere end 10.000 sider.

Grænse for filstørrelse i Word

Hvis du skal afgøre, hvad der er muligt, er det i stedet datamængden, du skal interessere dig for. Der er en begrænsning på 32 MB for et dokument, men den grænse gælder teksten i dokumentet, dvs. uden billeder, grafik o.l., og 32 MB tekst er meget!
Der er også en begrænsning på den samlede størrelse på et Word-dokument inkl. billeder, grafik m.m. Hvis den samlede størrelse på et dokument overstiger 52 MB, kan det ikke længere åbnes i Word. Den grænse kan du muligvis støde på, hvis du indsætter mange billeder, som er store og i en høj opløsning.

Nogle muligheder for at holde filstørrelsen nede

Det er altid en god idé at sikre, at billeder, du indsætter i Word-dokumenter, ikke er meget større og i en langt højere opløsning, end der er behov for. Du kan godt beskære (crop) billeder i Word, dvs. ændre et billede, så man kun ser en del af det. Du skal være opmærksom på, at de ”skjulte” dele af sådanne billeder som udgangspunkt stadig er i dokumentet, så det ændrer ikke umiddelbart på, hvor meget de fylder rent datamæssigt. Hvis du ønsker at fjerne det, du har skåret væk, kan du godt gøre det i Word:

Marker billedet, så det viser håndtag. I Word 2003 og tidligere: i værktøjslinjen Billeder (Pictures). klik på ikonet Komprimer billeder (Compress pictures), 5. ikon fra højre. Skjulte områder bliver slettet, hvis du i dialogboksen Komprimer billeder lader indstillingen Slet fraskårede dele af billeder (Delete cropped areas of pictures være slået til. I Word 2007og 2010: du finder den tilsvarende dialogboks via fanen Formater > Komprimer billeder (Format > Compress Pictures). Se illustrationen nedenfor:

Slet fraskårede dele af billeder

Slet fraskårede dele af billeder.

Hvis du har brug for at indsætte rigtig mange billeder, kan du også reducere størrelsen på dokumentet ved at linke billederne til dokumentet i stedet for at gemme dem i dokumentet. Så fylder de ikke i dokumentet. Det kan du f.eks. gøre ved – i dialogboksen Indsæt (Insert), der vises, når du indsætter billeder – at klikke på pilen ved siden af knappen Indsæt og vælge muligheden Kæde til fil (Link to File). Se illustrationen nedenfor:

Kæde til fil.

Kæde til fil.

 

Så bliver der i stedet for selve billedet indsat et felt af typen INCLUDEPICTURE (kan ses hvis du taster Alt+F9 for at se feltkoder). Når du ikke har vist feltkoder, ser linkede billeder ud som almindeligt indsatte billeder i Word-dokumentet. I INCLUDEPICTURE-feltet er der den fulde sti til billedet. Det forudsætter jo så, at billederne kan findes i den angivne placering, når dokumentet åbnes. Ellers vil felterne vise fejl. Denne metode egner sig derfor ikke så godt, hvis du har brug for at levere dokumentet i Word-format til andre.

Word giver også mulighed for at arbejde med hoveddokumenter og underdokumenter (master documents og subdocuments). På den måde er der mulighed for at opdele et stort dokument. Brugen af hoved- og underdokumenter har imidlertid været kendt for at kunne resultere i ødelagte dokumenter. Alene af den grund bruger jeg ikke selv den mulighed, og trods det er jeg aldrig løbet ind i problemer med for store dokumenter.

Samlet oversigt over begrænsninger i Word

I Microsoft-artiklen ”Operating parameter limitations and specifications in Word” finder du en oversigt over de begrænsninger, der gælder. Du finder artiklen her:

http://support.microsoft.com/kb/211489

I ovennævnte artikel er der to tabeller med tal. Den nederste af tabellerne har overskriften ”Word 2007/Word 2010 in compatibility mode limits”. Så vidt jeg ved, gælder tallene deri generelt for Word 2003 og tidligere versioner og ikke kun for Word 2007-eller 2010-dokumenter i kompatibilitetstilstand. Artiklen har tidligere indeholdt en del andre tal for restriktioner, som ikke længere er listet – tilsyneladende fordi de ikke er gældende. Der har f.eks. stået, at et dokument makimalt kunne indeholde 150 makroer. Den grænse har jeg overskredet i mange år – jeg har lavet skabeloner (templates) med langt over 1000 makroer. Mange af grænserne er reelt bestemt af
kapaciteten på den computer, man arbejder med.

2 kommentarer til “Hvor mange sider kan der være i et Word-dokument? – noget om muligheder og begrænsninger i Word”

 1. Henning Jørgensen siger:

  Hvor mange dokumenter kan jeg have i Word ? Problemet er at jeg ikke kan finde ud af at sætte sidetal i dokumentet, og derfor har valgt at at kalde en enkelt side for henholdsvis a, b, c, d o.s.v, så jeg kan vælge at skrive en enkelt side ud. Og det er vel ellers ikke muligt uden sidetal ? Når jeg vælger sidetal kommer der automatisk ” sidefod ” med som virker irrelevant og forstyrende. Håber der findes hjælp. Venlig hilsen Henning

  • Lene Fredborg siger:

   Hej Henning
   Der er ingen grænser for, hvor mange Word-dokumenter, du kan have. Det er kun kapaciteten på din computer, der afgør det.
   Du behøver ikke at have sidetal indsat i et dokument for at udskrive en bestemt side. Word har altid selv styr på siderne. Du skriver ikke, hvilken version af Word, du bruger. Hvis det er Word 2007, 2010 eller 2013, kan du højreklikke i bjælken nederst i Word-vinduet og vælge Sidetal. Så vil sidetallet for den side, du er på, blive vist i bjælken – på samme måde kan du vælge at få andre typer information vist i bjælken. Når du udskriver, kan du angvive, hvilken/hvilke sider, der skal udskrives. Eksempler: Skriv “9-14” (uden citationstegn) i feltet “Sider” for at udskrive alle sider fra side 9 til og med 14. Skriv “1,5,7” (uden citationstegn) i feltet “Sider” for a udskrive siderne 1, 5 og 7.

Skriv kommentar


Subscribe to our mailing list

* indicates required E-mail * Navn *