Sletning af tekst – forskellen på Delete-tasten og Tilbage-tasten (Backspace-tasten)

Det sker jævnligt, at jeg i Word-forummer støder på spørgsmål, hvor det viser sig, at spørgerens problemer hænger sammen med, at han eller hun ikke er opmærksom på, at tastaturet har to taster, der kan bruges til at slette tekst, og at de fungerer forskelligt, nemlig Delete-tasten og Tilbage-tasten (kaldes også Backspace-tasten).

Slet mod højre med Delete-tasten - slet mod venstre med Backspace-tasten

Du kan bruge begge taster til at slette tekst eller andet indhold, men de to taster sletter i hver sin retning, hvis du ikke på forhånd har markeret tekst:

  • Delete-tasten sletter tegn til højre for indsætningspunktet.
  • Tilbage-tasten sletter tegn til venstre for indsætningspunktet.

Du kan slette et ord ad gangen ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du trykker på enten Delete-tasten eller Tilbage-tasten.

Når du har brug for at slette tekst, kan du på den måde altid bruge den taste, der sletter i den ønskede retning.

Hvis du har markeret tekst eller andet indhold, vil et tryk på en af de to taster normalt slette det markerede.

Tasternes placering kan variere fra tastatur til tastatur. Delete-tasten kan normalt kendes på, at der står ”Del” eller ”Delete” på den. Tilbage-tasten findes tit over Enter-tasten (Retur-tasten) og kan tit kendes på en pil, der peger mod venstre eller på ordet Backspace.

Specielle forhold i tabeller

Hvis du har markeret celler, rækker eller kolonner i en tabel, skal du være opmærksom på, at der er en større forskel mellem virkningen af at taste Delete og taste Backspace:

  • Delete sletter indholdet i de markerede celler, mens de tomme celler bliver tilbage.
  • Backspace sletter to de markerede celler og deres inhold.


Tags: , , , ,