Problemløsning – hvide områder i farvede tabelceller i Word

Hvis du arbejder med tabeller i Word, har du sikkert også af og til brug for at anvende baggrundsfarve i celler.

Du kan komme ud for, at baggrundsfarven, som i Word-terminologi er kaldt ”skygge” (shading i engelsk version), ikke fylder tabelcellerne helt ud. Der kan forekomme hvide områder, f.eks. nederst i en celle.

Det kan være ret drilsk at finde frem til, hvad der er årsagen til sådanne hvide områder, og hvordan det kan ”kureres”, da mange forskellige indstillinger kan være involveret.

Jeg har lavet en artikel på engelsk, hvori jeg har beskrevet og illustreret alle de forhold, jeg har fundet frem til kan være årsag til problemerne. Artiklen indeholder også tips til, hvordan du kan løse problemerne, hvis de opstår. Du finder artiklen ”Table cell shading – white space – troubleshooting” her: https://www.thedoctools.com/word-macros-tips/word-tips/table-cell-shading-white-space-troubleshooting

Eksempel på tabelcelle, hvor baggrundsfarven ikke dækker hele cellen:

Eksempel på farvet tabelcelle med hvide områder
Eksempel på farvet tabelcelle med hvide områder.

Nedenfor har jeg listet danske og engelske Word-termer, som er relevante i forhold til artiklen:

Engelsk Word-term Dansk Word-term
Table Tabel
Cell Celle
Row Række
Column Kolonne
Shading Skygge
Borders and Shading Kanter og skygge
Apply to Anvend på
Paragraph Afsnit
Space Before Afstand Før
Space After Afstand Efter
Format > Paragraph > Indents and Spacing Formater > Afsnit > Indrykning og afstand
Table Properties Egenskaber for tabel
Options Indstillinger
Layout tab Fanen Layout

Du kan finde andre artikler om tabeller på bloggen. Klik på Tabeller til højre.

Tags: , , , ,