DocTools image - udvikling af Word-værktøjer og Word-skabeloner

Word-værktøjer og -skabeloner
Arbejd effektivt i Word

DocTools udvikler effektive værktøjer og professionelle skabeloner til Microsoft Word

Lene Fredborg – personen bag DocTools – har mere end 25 års erfaring med udvikling af effektive værktøjer og skabeloner til Microsoft Word. Lene Fredborg har udviklet skræddersyede Word-løsninger til både små virksomheder og til meget store organisationer i ind- og udland.

Lav bedre Word-dokumenter på kortere tid

Lad DocTools udvikle velfungerende Word-skabeloner (templates), som kan hjælpe jer til at spare masser af tid og få styr på kvaliteten i virksomhedens dokumenter. Alle Word-skabeloner udvikles, så de matcher den grafiske profil.

Udvikling af velfungerende Word-skabeloner kræver langt mere end blot at få det hele til at se fint ud i første omgang. For at en Word-skabelon kan virke godt i praksis, skal alt være sat op og defineret omhyggeligt, så brugerne så let og hurtigt som muligt kan lave dokumenter med præcis det indhold, de har brug for.

Reducer arbejdet til det halve med effektive Word-værktøjer

Som et supplement til professionelt opsatte Word-skabeloner kan DocTools levere add-ins med effektive værktøjer, der kan sætte ekstra skub i produktiviteten i Microsoft Word. DocTools kan udvikle skræddersyede værktøjer til din virksomhed.

Værktøjerne kan automatisere gentagelsesprægede opgaver og forenkle komplekse opgaver. På den måde er det muligt at løse mange almindelige opgaver på den halve tid, samtidig med at dokumenternes kvalitet bliver bedre, fordi værktøjerne vil sikre den rigtige løsning hver gang. Den tid, der bruges på visse komplekse opgaver, kan måske reduceres fra mange timer til et par minutter.

På wordaddins.com kan du også finde Word add-ins, som er udviklet af Lene Fredborg, og som er klar til brug. Hver af disse add-ins har til formål at effektivisere arbejdet med helt specifikke opgaver i Word.

Hvilke typer opgaver kan DocTools hjælpe med at løse?

Udvikling af Word-skabeloner og skræddersyede Word-løsninger

DocTools kan udvikle professionelle Word-skabeloner i overensstemmelse med virksomhedens design-linje. Desuden kan DocTools tilbyde at udvikle skræddersyede Word-værktøjer, som passer til lige netop din virksomheds ønsker og behov.

Lene Fredborgs mange års arbejde med udvikling til Word betyder, at DocTools har et kæmpestort arkiv af allerede gennemarbejdede og testede Word-værktøjer at trække på. Det er med til at sikre høj kvalitet og stor brugervenlighed i alle løsninger.

Konsulent og rådgiver i relation til Microsoft Word

Brug DocTools som virksomhedens konsulent og rådgiver i forbindelse med spørgsmål relateret til Microsoft Word. Assistancen kan strække sig fra rådgivning i forbindelse med helt overordnede spørgsmål til konkret hjælp til løsning af meget specifikke problemer med Word-funktionalitet.

Assistance ved nyt design eller opgradering til ny version af Word

DocTools kan hjælpe med at tilpasse eksisterende skabeloner og dokumenter til nyt design.

Klippekort – få hjælp til Word-problemer efter behov

Få hjælp til at løse diverse problemer med dokumenter og Microsoft Word, når de opstår. Et enkelt klip kan tit spare mange timers arbejde.

Word – forskellige versioner

Word er Microsofts tekstbehandlingsprogram. Med hver ny, større release fra Microsoft har der været en ny version af Word. Dermed findes der mange forskellige versioner af Word. En meget stor del af funktionaliteten i de forskellige versioner er den samme, og Word-dokumenter kan i almindelighed åbnes og redigeres i forskellige versioner af Word. Der kan dog være detaljer i formateringen, som afviger afhængigt at Word-version.

Microsoft 365 (indtil 21-apr-2020 kaldt Office 365) er en abonnementsordning, der indeholder den nyeste version af Word og andre programmer. Word-versionen i Microsoft 365 har sit eget navn, Word til Microsoft 365 (indtil 21-apr-2020 kaldt Word til Office 365). Hvis man i stedet har en varig licens til Microsoft Office (dvs. ikke abonnement), er den seneste version Office 2019, som blev frigivet i oktober 2018. Word-versionen i Office 2019 hedder Word 2019. Word til Microsoft 365 og Word 2019 er i store træk ens, men da Microsoft 365 af og til får ændret eller udvidet funktionalitet, som ikke kommer med i andre versioner af Office, kan der forekomme forskelle.

Word 2007, Word 2010, Word 2013 og Word 2016 kan fortsat bruges. Desuden er det også fortsat muligt at bruge Word 2003 og tidligere versioner.

DocTools kan levere løsninger til alle versioner af Word til PC/Windows.

For hjælp til at finde ud af, hvilken version af Word du har, se How to find out what version of Word you have.

Gode Word-skabeloner sparer tid og signalerer kvalitet

Gode og gennemarbejdede Word-skabeloner (templates) er grundlaget for at skabe standardiserede, konsistente og professionelt udseende dokumenter på en effektiv måde. Word-skabeloner, der er sat professionelt op, er også grundlaget for at lave dokumenter, som er i overensstemmelse med virksomhedens design-linje.

Signalerer dine dokumenter professionalisme og kvalitet?
Hvert eneste dokument, en virksomhed sender eller udleverer til kunder og forretningsforbindelser, er en del af virksomhedens ansigt udadtil…

Hvordan står det til med dokumenterne i din virksomhed?

 • Kan du med få klik lave et brev, hvor logo, adresse, modtagernavn, signatur osv. altid automatisk er indsat på det rigtige sted?
 • Har du Word-skabeloner til rådighed, der passer til de forskellige typer dokumenter, du har behov for at lave?
 • Er der en fælles linje i layoutet på tværs af forskellige typer dokumenter?
 • Hvis I er flere, der laver dokumenter, ser dokumenterne så standardiserede og konsistente ud?
 • Er det let og hurtigt at styre opsætningen af dokumenterne, og giver dokumenterne alt i alt et professionelt indtryk?

Hvis du kan svare ja til spørgsmålene ovenfor, er det glimrende – I har allerede styr på jeres skabeloner – tillykke med det. Hvis svaret er nej, kan DocTools hjælpe med løsningen.

Er automatisering noget for dig?

 • Kunne du tænke dig at bruge mindre tid på trivielle og tidskrævende opgaver i Microsoft Word?
 • Gentager du de samme dokumentopgaver igen og igen, dag efter dag, uge efter uge?
 • Har du tit brug for samme formuleringer i forskellige Microsoft Word dokumenter og sker det oftest, at du skriver indholdet forfra igen?
 • Bruger du jævnligt timer eller endog dage på at udføre komplekse opgaver som f.eks. at skabe omfattende lister af data?
 • Har du brugt timer på at omformatere indhold, som var kopieret fra andre steder?
 • Har du nogensinde kæmpet med en tabel som ikke ville opføre sig som du ønskede?
 • Har du nogensinde prøvet at slås med dokumenthoved og -fod, som opførte sig mærkværdigt, blot fordi du prøvede at vende nogle sider fra lodret til vandret?

Hvis du kan svare ja til et eller flere af spørgsmålene ovenfor, er der meget store chancer for, at din virksomhed kan drage fordel af en Word add-in med værktøjer, der kan automatisere og forenkle opgaver.