Lær at anvende typografier i Word – DEL II

Dette er en fortsættelse af artiklen Lær at anvende typografier i Word – DEL I.

Denne artikel er senest opdateret 14-mar-2021.

Afsnitstypografier versus tegntypografier

Der findes forskellige typer af typografier:

 1. De fleste typografier er afsnitstypografier (paragraph styles), dvs. typografier, som gælder for hele afsnit. Som forklaret i artiklen Lær at anvende typografier i Word – DEL I, har alle afsnit i et Word-dokument tilknyttet en afsnitstypografi, uanset om du vælger den bevidst eller ej. I Word dannes et nyt afsnit, hver gang du taster Enter. Afsnitstypografier er markeret med symbolet ¶ i typografilisten (i værktøjslinjen Formatering). Word gemmer informationen om et afsnits formatering i selve afsnitstegnet ¶.
 2. Tegntypografier (character styles) kan bruges til at formatere en del af et afsnit. En tegntypografi virker som direkte formatering anvendt på teksten. Hvis du markerer tekst og taster Ctrl+Mellemrum, vil teksten vende tilbage til den underliggende afsnitstypografi, dvs., at al direkte formatering fjernes. Tegntypografier er markeret med symbolet a i typografilisten (i værktøjslinjen Formatering).

Nogle typografier er markeret med et kombineret symbol, ¶a. Det betyder, at typografierne kan bruges både som afsnitstypografier på hele afsnit og som tegntypografier på dele af afsnit. I denne artikel vil jeg ikke gå i detaljer med de særlige forhold for disse typografier (se dog bemærkningen ved Figur 3). Du kan betragte dem som afsnitstypografier.

Bemærk, at der også findes to andre typer typografier, opstillingstypografi og tabeltypografi. Disse typer er ikke beskrevet her.

Hvordan anvendes typografier

Nedenfor er forklaret, hvordan du anvender en typografi, dvs. knytter en typografi til den tekst, du har markeret. Metoderne i Word 2003 eller tidligere er forskellige fra metoderne i Word 2007 og nyere versioner.

Anvisningerne nedenfor passer til Word 2007 og alle nyere versioner af Word.

Følg enten metode A, B eller C nedenfor:

Metode A – vælg typografi via fanen Hjem (Home)

På fanen Hjem (hedder Startside i nogle versioner af Word) vil der normalt være vist ikoner med diverse typografier (se Figur 1 nedenfor). De viste typografier og deres rækkefølge er styret af opsætninger i den enkelte Word-skabelon eller i det aktuelle dokument.

 1. Marker den tekst, som typografien skal anvendes på.
     
  Hvis det er en afsnitstypografi, du vil anvende på et enkelt afsnit, behøver du blot at klikke i afsnittet – det er ikke nødvendigt at vælge hele afsnittet.
    
 2. Klik på ikonet for den typografi, du vil anvende. Du kan klikke på nederste pil til højre for at få vist flere typografier.
Eksempel på typografier vist på fanen Hjem.

Figur 1. Eksempel på typografier vist på fanen Hjem. Rammen omkring ikonet "Overskrift 1" viser, at markøren lige nu står i et afsnit formateret med typografien "Overskrift 1".

Metode B – vælg typografi via vinduet Anvend typografier (Apply Styles)

 1. Marker den tekst, som typografien skal anvendes på.
     
  Hvis det er en afsnitstypografi, du vil anvende på et enkelt afsnit, behøver du blot at klikke i afsnittet – det er ikke nødvendigt at vælge hele afsnittet.
     
 2. Tast Ctrl+Shift+S for at vise vinduet Anvend typografier (Apply Styles).
 3. Vælg den ønskede typografi i listen.

Tast et bogstav for hurtigt at gå til første typografi, der starter med det pågældende bogstav. Du kan taste flere bogstaver, indtil det ønskede navn er vist.

Du kan lade vinduet Anvend typografier være åbent, mens du arbejder. 

Vinduet Anvend typografier – kan åbnes/aktiveres med Ctrl+Shift+S

Figur 2. Vinduet Anvend typografier – kan åbnes/aktiveres med Ctrl+Shift+S.

Feltet Typografinavn (Style Name) viser den typografi, der er anvendt på den markerede tekst. Hvis du har markeret flere afsnit med forskellige typografier, vises tilsyneladende den typografi, der var vist i forvejen.

Metode C – vælg typografi via opgaveruden Typografier

 1. Vis opgaveruden Typografier (Styles task pane), f.eks. ved at klikke på den lille pil nederst til højre i gruppen Typografier (Style) på fanen Hjem. Du kan også åbne Typografier ved at taste Ctrl+Shift+S.
 2. Klik på den ønskede typografi i opgaveruden.

Hvis typografien, du skal bruge, ikke er vist, kan du klikke på knappen Indstillinger (Options) nederst i opgaveruden. I øverste liste i dialogboksen Indstillinger for typografirude Vis (Show), vælg Alle (All styles) og klik OK.

Opgaveruden Typografier, hvorfra du kan vælge en typografi

Figur 3. Opgaveruden Typografier, hvorfra du kan vælge en typografi.

Når Vis eksempel (Show Preview) er slået til, bliver de enkelte typografier vist med skrifttype, størrelse og farve afhængigt af den aktuelle definition af typografien. Ellers vises alle med neutral skrift.

Når Deaktiver sammenkædede typografier (Disable Linket Styles) er slået til, virker typografierne med symbolet ¶a som rene afsnitstypografier, dvs. som typografier med symbolet ¶.

Jeg vil stærkt anbefale at slå Deaktiver sammenkædede typografier (Disable Linket Styles) til. På den måde kan du lettere sikre dig mod rod og inkonsistens i formateringen.

Anvend altid typografierne Overskrift 1-9 til overskrifter

Hvis du konsekvent anvender typografierne Overskrift 1-9 (Heading 1-9) til overskrifter, opnår du mange fordele, f.eks.:

 • Overskrifterne bliver automatisk nummereret, også hvis du fjerner eller indsætter indhold.
 • Overskrifterne kan automatisk inkluderes i indholdsfortegnelser.
 • Du kan bruge Microsoft Words funktionalitet til at lave krydshenvisninger til
  overskrifterne. På den måde kan du lave krydshenvisninger, som automatisk kan
  opdateres, hvis der ændres i overskrifter.
 • Du kan i sidehoved og -fod lave automatiske referencer til overskrifterne.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Avatar for Lene Fredborg Sinus Sjøgren siger:

  Hej Lene

  Super god seriøs side du har.
  Jeg har prøvet at anvende overskrift typografier til at lave indholdsfortegnelse i to niveauer, men jeg kan ikke få den til at tælle rigtig i niveau 2, den skriver det samme tal på alle de underliggende linier. f.eks
  4
  4.1
  4.1
  4.1
  i stedet for at tælle 1.2.3, har du en idé til hvor der kan indstilles noget?
  Mvh. Sinus

  • Hej Sinus

   Problemet kommer af, at nummereringen, der bruges af typografien Overskrift 2 (Heading 2 hvis engelsk version) ikke er defineret korrekt. Samme problem er måske i nogle af de andre niveauer – der er i alt 9 niveauer, og mindst de niveauer, der bruges i dokumentet, skal sættes korrekt op. Du kan vælge at “snyde” og undlade at sætte dem op, der ikke bruges.

   Prøv at nærstudere og følge anvisningerne i Shauna Kellys artikel om opsætning af nummerering ned til mindste detalje. Så kommer der styr på det. Artiklen er på engelsk, men du kan givetvis følge anvisningerne ved hjælp af illustrationerne. Du finder artiklen her: https://shaunakelly.com/word/numbering/numbering20072010.html. Anvisningerne passer også til nyere versioner af Word.

   • Avatar for Lene Fredborg Sinus Sjøgren siger:

    Hej Lene

    Mange tak for din hurtige tilbagemelding.
    Jeg læste artiklen du henviste til og jeg har fået styr på det nu 🙂

    Mvh. Sinus

 • Jeg tror også, at det var noget af det, jeg mente i formuleringen af mit spørgsmål.

  Tak for et godt og uddybende svar :-).

 • OK men jeg har ved Afsnit stadig mulighed for efterfølgende, at ændre den til Sammenkædet (afsnit og tegn). Sandsynligvis fordi typografitypen Afsnit indeholdes i typografitypen Sammenkædet (afsnit og tegn).
  Men det kan ikke lade sig gøre med typografitypen Tegn selv om den også indeholdes i typografitypen Sammenkædet (afsnit og tegn).

  Er det fordi det for typografitypen Tegn kan skabe ravage, hvilket ikke vil være tilfældet med typografitypen Afsnit?

  • Nej. Det er fordi afsnitstypografier og tegntypografier er ikke kompatible – de kan ikke erstatte hinanden. En sammenkædet typografi kan bruges som afsnitstypografi eller tegntypografi. Derfor sker der ingen tekniske ulykker ved at ændre en (restriktiv) afsnitstypografi til en (mindre restriktiv) sammenkædet typogragi. Men en tegntypografi kan ikke bruges som afsnitstypografi og omvendt – der kan ikke ske skifte mellem dem. Selv om man godt kan formatere et helt afsnit med en tegntypografi, vil der altid være en afsnitstypografi i brug. Der kan ikke eksistere noget som helst afsnit uden en afsnitstypografi.

   (Dette er sidste kommentar/svar i denne omgang)

 • Hej igen

  Jeg var lidt for hurtig til at skrive, at jeg stadig kan bruge de sammenkædede typografier, når Deaktiver sammenkædede typografier er slået til.

  Kan det passe, at når Deaktiver sammenkædede typografier er slået til, vil de sammenkædede typografier fungere som afsnitstypografier?

 • Hej Lene

  Tak for et godt svar :-).

  Jeg har sat hak Deaktiver sammenkædede typografier i typografiruden, men kan stadig efterfølgende bruge sammenkædede typografier, også selv om jeg lukker dokumentet og åbner det igen?

  Hvis man i Rediger typografi ved Type vælger Sammenkædet (afsnit og tegn) eller Tegn og klikker OK og åbner Rediger typografi igen er feltet nedtonet, så man ikke kan ændre til en anden Type. Hvorfor?

  • Man kan ikke ændre type på en eksisterende typografi. Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsætte med at være. Det kunne skabe total ravage i dokumenter, hvis det var muligt. Den aktuelle anvendelse af typografier er tæt knyttet til typografiernes typer. Afsnitstegnet i ethvert afsnit har en afsnitstypografi tilknyttet – hvis en sådan typografi kunne ændres til en tegntypografi, ville det stride mod hele grundlaget for strukturen i et dokument – dokumentet ville blive ødelagt.

  • Kun Microsoft kender svaret på, hvorfor Word og andre Office-programmer er, som de er.

   Oprindelig var der kun afsnitstypografier. Senere kom tegntypgrafier til og sidst sammenkædede typografier. Tilføjelsen af sammenkædede typografier er efter min mening først og fremmest med til at skabe rod i dokumenters formatering, specielt for brugere, som ikke er 100 % bevidste om, hvordan typogafier virker. Hvis man ikke i typografiruden har slået Deaktiver sammenkædede typografier til (er slået fra som standard), og hvis man har markeret en del af et afsnit, vil en sammenkædet typografi kun blive anvendt på den markerede del af afsnittet, selv om man måske reelt ønskede at anvende den på hele afsnittet. På den måde er det muligt ubevidst at rode mange typografier sammen i et afsnit. Sammenkædede typografier er muligvis først og fremmest skabt for f.eks. at gøre det muligt relativt enkelt kun at få en del af en overskrift med i en indholdsfortegnelse o.l., men den ravage, der kan skabes, overstiger efter min mening langt fordelene. Jeg anbefaler altid at slå Deaktiver sammenkædede typografier til, så man kan holde afsnitsformatering og tegnformatering adskilt.

 • Avatar for Lene Fredborg Steffen Kjærulff siger:

  Hej Lene
  Jeg har lavet en skabelon til mit word-dokument, og når jeg tildeler typografierne til de enkelte afsnit, fremkommer en tekstrude (textpane?), der udvider sig for hvert afsnit, jeg klikker i. Hvorfor fremkommer den? Jeg kan ikke finde på andet end at slette den manuelt, men det er jo træls, er der en anden løsning. Den forstyrrer jo faktisk formateringen, især omkring sideskift.

  • Hej Steffen

   Jeg forstår vist ikke helt din forklaring. Hvad gør du helt præcist for at vælge en typografi? Jeg er ikke ud fra din beskrivelse klar over, hvad det er for en tekstrude, du omtaler.

   • Avatar for Lene Fredborg Steffen Kjærulff siger:

    Hej Lene
    Sorry, jeg har lavet en ny speciel skabelon i Word 2010, som jeg skal bruge til nogle nye dokumenter, der skal være ens. Fra kildefilen, baseret på normal.dot, indsætter jeg så tekst-indholdet i en ny fil, baseret på den nye skabelon. Jeg sætter så markøren f.eks. i et afsnit og peger med musen på den typografi, jeg ønsker afsnittet skal tildeles. I denne proces opstår så en tekstrude omkring den tekst, der har fået ny typografi. Markerer jeg i det følgende afsnit, udvider ruden sig til også at omfatte dette … og så fremdeles. Denne rudes formål eller “oprindelse” kan jeg ikke greje, men jeg kan højreklikke på den og vælge “slet tekstrude”. Jeg tænker dog der må være en bedre måde/forklaring.

    • Hej Steffen

     Det lyder til, at du har defineret den/de pågældende typografier, så en tekstrude er en del af selve typografidefinitionen. Det kan være smart til specielle formål, men det lyder ikke til, at det er noget, du har valgt med overlæg. Du skal rette det i selve typografidefinitionen på den/de pågældende typografier i skabelonen. Når du redigerer en typografi, kan du nederst i dialogboksen Rediger typografi vælge Formater > Tekstrude. I dialogboksen, som åbnes, skal du klikke på Fjern tekstrude.

     • Avatar for Lene Fredborg Steffen Kjærulff siger:

      Tusind tak! Ja, der er jo ofte simple forklaringer, og det virkede straks.
      Hilsen Steffen

 • God side du har omkring word

  søger dog efter oplysninger omkring word

  når man har lavet en opsætning med lige margen, og skriver teksten, bliver der store mellemtum imellem ordene, i forhold til hvis man har ulige margen, er der lige aftsand imellem ordene, og teksten forskubber sig ikke, som når man skriver i tekst med lige margen.

  Kan man på en eller anden måde gøre så der er lige stor afstand imellem hvert ord når man har tekst med lige margener?

  MVH Izabella

  • Der ligger indviklede regneregler bag justeret tekst (dvs. tekst med lige højre- og venstremargen). Du kan ikke sikre dig ens mellemrum, da ordlængder, bogstavkombinationer osv. jo er forskellige fra linje til linje. Hvis ordmellemrummene skulle være ens, ville det gå uheldigt ud over afstanden mellem bogstaverne i de enkelte ord.

   Word har en lang række kompatibilitetsindstilliger, som kan bruges til at ændre diverse forhold, herunder en indstilling, som bevirker, at Word bruger en anden regnemodel til at beregne fordelingen af justeret tekst. Se under overskriften ”Et generelt tip om justeret tekst” sidst i artiklen ”Sådan kan du indsætte et tvunget linjeskift i tekst med lige venstre- og højremargen, uden at linjen justeres ud til fuld bredde”.

 • >