Grammatik – Word 2013 og Word 2016

Det vil ikke aldrig være muligt at lave en automatisk grammatikkontrol, som er perfekt. Variationsmulighederne inden for korrekt sprogbrug er for store til at dække alt, og risikoen for at markere korrekt formuleret tekst som en fejl er stor.

Word giver mulighed for automatisk kontrol af grammatiske fejl. I denne artikel vil jeg forklare noget om de ændringer, der er sket med hensyn til grammatikkontrol af dansk sprog fra Word 2010 til Word 2013.

Bemærk: Denne artikel er opdateret 2. september 2018 med information om Word 2016 og de ændringer, der er føjet til grammatikkontrol i Word 2016 i forhold til Word 2013.

Sådan finder du indstillingerne for grammatikkontrol

I Word 2010,  Word 2013 og Word 2016 finder du indstillingerne for grammatikkontrol sådan:

Filer > Indstillinger > Korrektur > se under gruppen Ved Stave- og grammatikkontrol i Word (File > Options > Proofing > When correcting spelling and grammar in Word)

 

Figur 1. Indstillingsmuligheder for grammatik for dansk sprog i Word 2013.

For at få Word 2013 og Word 2016 til at markere grammatiske fejl løbende, skal du:

 • Slå til: Løbende markering af grammatikfejl
 • Slå fra: Skjul grammatikfejl, men kun i dette dokument
 • Klik på knappen Indstillinger (markeret med 3 i Figur 1) og sørg for, at indstillingerne er slået til/fra som ønsket.

Grammatikkontrol i Word 2013 i forhold til tidligere versioner af Word

Hvis du skriver på dansk, og hvis du har skiftet til Word 2013 fra en tidligere version af Word, har du måske bemærket, at der ikke længere bliver markeret så mange grammatiske fejl (eller mulige fejl) som tidligere. Hvis man undersøger indstillingerne for grammatik nærmere, viser det sig, at der i Word 2013 kun er ganske få indstillinger for grammatik for dansk sprog i forhold til tidligere:

 

Figur 2. Grammatikindstillinger for dansk sprog i Word 2013. Dialogboksen vises, når man klikker på knappen Indstillinger (markeret med 3 i Figur 1). Der er listet seks parametre, du kan stille på, og af disse har det vist sig, at den ene er kommet med ved en fejl (se bemærkningen nedenfor). Til sammenligning er der i Word 2010 i alt 36 parametre, der kan vælges til og fra. Antallet af parametre er dog ikke i sig selv noget udtryk for nøjagtigheden af grammatikkontrollen.

 

BEMÆRK
I forbindelse med mine undersøgelser af indstillinger for grammatik i Word 2013 er det blevet klart, at det er en fejl, at Adverbier er med i listen for grammatikindstillinger (se Figur 2). Microsoft har lovet at fjerne den fra listen. Jeg ved ikke, hvornår det sker.

Grammatikkontrol i Word 2016

Artiklen er opdateret 2. september 2018. Siden jeg i 2014 skrev artiklen vedr. Word 2013, er der lavet forbedringer, dog i et langsommere tempo end først stillet i udsigt af Microsoft. Nedenfor finder du en illustration, som viser de indstillinger, der pt. er til rådighed i  Word 2016.

Grammatikindstillinger i Word 2016

Figur 3. Grammatikindstillinger for dansk sprog i Word 2016 pr. 2. september 2018.  Hvis du sammenligner med  Figur 2, kan du se, at der er tilføjet flere indstillinger. Indstillingerne markeret med gult findes kun i 365-versionen (abonnement) af Word 2016 og ikke, hvis du har en vedvarende licens til Office 2016 (ikke abonnement) . Da der således kan være forskelle mellem forskellige brugeres versioner af Word 2016, kan man ikke regne med, at to brugere får markeret samme mulige fejl i samme dokument.
 

Hvorfor er grammatikkontrollen ændret i Word 2013?

Jeg tolkede det selv i første omgang som en fejl, at der i Word 2013 kun er ganske få indstillinger for dansk sprog, da f.eks. engelsk sprog fortsat har de samme muligheder som tidligere. Derfor undersøgte jeg det. Følgende er baseret på information fra Microsoft.

Til og med Word 2010 har grammatikkontrollen været baseret på funktionalitet udviklet af tredjepart og ikke af Microsoft selv. Dette er nu ændret, idet grammatikkontrollen i Word 2013 er udviklet af Microsoft.

Målet fra Microsofts side har ikke været at dække det samme som tidligere, men at gøre grammatikkontrollen bedre. Et at formålene med ændringerne har været at lave en kontrol, hvor markeringerne af grammatikfejl rammer rigtigt hver gang, så brugerne ikke bliver belemret med ukorrekte markeringer. De indstillinger, man kan vælge til og fra for de enkelte sprog, er medtaget ud fra, hvor nøjagtige de er. Microsoft har ønsket at opnå en nøjagtighed på mindst 70 %, således at 7 ud af 10 markeringer af grammatiske fejl skal være korrekte, dvs. det skal dreje sig om fejl. Det har i forhold til dansk grammatikkontrol ført til, at Word 2013 kun indeholder ganske få indstillingsmuligheder i forhold til tidligere.

Ifølge Microsoft bliver der i Word 2013 gennemsnitligt markeret samme mængde grammatiske problemer pr. side som i tidligere versioner af Word, når det drejer sig om almindelig dansk tekst og ikke konstruerede eksempler. Microsoft har givet udtryk for, at grammatikkontrollen i Word 2013 virker, som den er designet til at virke.

Hvordan markeres grammatiske fejl i Word 2013 og Word 2016?

Hvis Word 2013 eller Word 2016 finder noget i teksten, som tolkes som en grammatisk fejl i forhold til dine indstillinger for grammatik, markeres det med en blå bølgestreg. Hvis du højreklikker på en sådan markering, vises et eller flere forslag til rettelser:

 

Figur 4. Grammatiske fejl markeres med blå bølgestreg i Word 2013.

Resultat af eksperimenter med grammatiske fejl i Word 2013

Jeg har lavet en del forsøg med bevidste fejl i grammatikken i Word 2013. Der blev kun markeret ganske lidt under mine forsøg.

Hvis indstillingen Ordforbindelser er slået til i dialogboksen Grammatikindstillinger (se Figur 2), bliver der til gengæld markeret noget, som ikke tidligere blev markeret. Eksempel: I sætningen “Hun stod udenfor huset.” bliver “udenfor” i Word 2013 markeret med blå bølgestreg som en grammatisk fejl, og “uden for” bliver anvist (se Figur 5). Men ifølge de nyeste danske retskrivningsregler er begge skrivemåder korrekte nu, så markeringen som fejl er forkert. Tidligere skulle “uden for” i to ord i denne sammenhæng, mens varianten med et ord f.eks. skulle bruges her: “Hun stod udenfor.”. Jeg har gjort Microsoft opmærksom på denne fejl i grammatikkontrollen og har fået at vide, at det vil blive rettet. Jeg ved ikke, hvornår det sker.

 

Figur 5. Eksempel på forkert markering af grammatisk fejl i Word 2013. Ifølge de nyeste danske retskrivningsregler er det OK at skrive “udenfor” i et ord i denne sammenhæng (bemærk, at den viste fejl er blevet rettet, efter at denne artikel blev publiceret).

Udvidelser og forbedringer af dansk grammatikkontrol klar i 2015

Jeg er ikke enig i, at ændringen af grammatikkontrollen i den nuværende version (skrevet i foråret 2014) er et fremskridt, men der er efter alt at dømme godt nyt i vente. Jeg har netop fra Microsoft fået at vide, at der er planlagt en række udvidelser og forbedringer af dansk grammatikkontrol til frigivelse i løbet af 2015. Samtidig kan det forventes, at de fejl, jeg har beskrevet ovenfor, bliver rettet.

Status i 2018

Opdatering 2. september 2018: Hvis du fortsat bruger Word 2013, har du kun de indstillinger for grammatikkontrol, som er vist i Figur 2 ovenfor – inkl. “Adverbier”, der som nævnt fejlagtigt er med i listen. Der er rettet dog nogle fejl – det gælder f.eks. den fejl, jeg har vist i Figur 5.

Hvis du har Word 2016, er der kommet flere indstillinger/forbedringer til. Som du kan se af Figur 3, afhænger dine indstillinger af, om du har en Office 365 (abonnementsversion) eller en vedvarende licens til Office 2016.

Tags: , , , ,
 • Avatar for Lene Fredborg Jacqueline Falkenberg siger:

  Umiddelbart er der ikke sket noget siden 2014. Word 2016 har samme problem med dansk grammatik

  • Hej Jacqueline
   Der er nu sket noget – der er lavet rettelser og forbedringer. F.eks. vil fejl som den, jeg har vist i eksemplet med “udenfor”, ikke blive markeret som fejl i Word 2016. “Adverbier” er fjernet fra indstillinger, og der er føjet nogle grammatikindstillinger til, som ikke fandtes, da jeg skrev artiklen (du kan sammenligne Figur 2 med de indstillinger, der nu findes i Word 2016).

   Venlig hilsen
   Lene Fredborg

 • >