Skal man bruge et eller to mellemrum efter punktum?

Jeg ser af og til Word-dokumenter, hvor der er brugt to mellemrum efter punktum og andre tegn, der afslutter sætninger.

Hvis man spørger skribenten, hvorfor han/hun bruger to mellemrum, vil svaret tit være, at ”det lærte jeg, at man skulle, dengang jeg lærte at skrive på skrivemaskine”. Og det er korrekt, at mange har fået den vane ind sådan.

Men nu om stunder er det de færreste, der skriver på skrivemaskine. Tekst skrevet på skrivemaskine er kendetegnet ved, at alle tegn har samme bredde. En sådan skrifttype kaldes også monospatieret skrift (monospace font). Som eksempel på en monospatieret skrift, du kan bruge i Word, kan nævnes Courier New.

De fleste skrifttyper, der anvendes i tekstbehandlingsprogrammer nu om stunder, er såkaldte proportionalskrifter (proportional font), dvs. skrifter, hvor de forskellige tegn har forskellig bredde.

Nedenfor kan du se eksempler på tre forskellige skrifttyper. I øverste eksempel, hvor Courier New er anvendt, kan du se, at linjerne med små og store bogstaver er lige lange, fordi alle tegn har samme bredde, mens de tilsvarende linjer i de to andre eksempler har forskellig længde.

Eksempler på skrifttyper.
Figur 1. Eksempler på skrifttyper.

En monospatieret skrift som Courier New bruges fortsat tit til f.eks. opsætning af kode/programmering. Den ensartede bogstavbredde gør det let at styre opstillinger.

Når man anvender proportionalskrift, er der ingen grund til at benytte to mellemrum.

Reglen med brugen af to mellemrum har været begrundet i, at det øgede læsbarheden af teksten. Men reglen er opstået i en tid, hvor det var skrivemaskiner og monospatierede skrifter, der blev brugt. Da proportionale fonte er designet, så de enkelte tegn og afstandene mellem de forskellig par af bogstaver og andre par af tegn har en optimal bredde, er der ikke behov for det ekstra mellemrum af hensyn til læsbarheden. Der vil dog uden tvivl fortsat være skribenter, som vil argumentere for, at det – selv om man bruger proportionalskrifter – både ser bedre ud med to mellemrum, og at det øger læsbarheden.

Jeg bruger aldrig selv to mellemrum.

Word-indstilling til tjek af mellemrum efter punktum, hvis du skriver på engelsk

Word har en rimelig avanceret stave- og grammatikkontrol. Hvis du har grammatikkontrol slået til, vil du sandsynligvis se, at Word sætter grøn bølgestreg under teksten, hvis der midt i en sætning er to eller flere mellemrum efter hinanden, mens det samme ikke er tilfældet, hvis der er to mellemrum efter f.eks. et punktum, udråbstegn eller spørgsmålstegn.

Word har en række sprogafhængige indstillinger for grammatikkontrol, dvs. at indstillingerne, der er til rådighed, varierer efter hvilket sprog, der er anvendt på teksten. Hvis du placerer markøren i tekst, der er sat til engelsk stavekontrol, har du således adgang til specifikke indstillinger for engelsk. En af disse indstillinger er Spaces required between sentences. Bemærk, at indstillingerne er navngivet på det pågældende sprog – selv om du f.eks. har en dansk version af Word, vil indstillingerne således være vist på engelsk, når du har markeret engelsk tekst. Du finder disse sprogafhængige indstillinger sådan:

Version af WordHvor findes indstillingerne

Word 2003 og tidligere versionerFunktioner > Indstillinger > fanen Stave- og
grammatikkontrol > knappen Indstillinger
(Tools > Options > fanen Spelling & Grammar > knappen Settings)
Word 2007Office-knappen > Word-indstillinger > kategorien Korrektur > gruppen Ved stave- og grammatikkontrol i Word > knappen Indstillinger (Office-knappen > Word Options > Proofing > When correcting spelling and grammar in Word > Settings).
Word 2010Filer > Indstillinger > kategorien Korrektur > gruppen Ved stave- og grammatikkontrol i Word > knappen Indstillinger (File > Options > Proofing > When correcting spelling and grammar in Word > Settings).

 

Dialogboksen Indstillinger (Options), her fra en engelsk version af Word 2003. Klik på knappen Indstillinger (Settings) for at åbne en dialogboks med sprogspecifikke indstillinger.
Figur 2. Dialogboksen Indstillinger (Options), her fra en engelsk version af Word 2003. Klik på knappen Indstillinger (Settings) for at åbne en dialogboks med sprogspecifikke indstillinger.

 

Dialogboksen Grammatikindstillinger (Grammar Settings)
Figur 3. Dialogboksen Grammatikindstillinger (Grammar Settings), som vises ved klik på knappen Indstillinger (Settings). Markøren stod i engelsk tekst, så dialogboksen viser indstillingerne for engelsk og på engelsk. Se den røde ramme – man kan vælge, om Word skal tjekke for 1 eller 2 mellemrum mellem sætninger, eller om der ikke skal tjekkes. Bemærk, at Word ikke automatisk retter noget, hvis du vælger ”1” eller ”2”, men der kommer grøn bølgestreg under det, som afviger fra dit valg.

 

Når du har dialogboksen åben, kan du jo studere alle de mange indstillinger nærmere. Du kan også prøve at placere markøren i tekst indstillet til et andet sprog end engelsk, og du vil se, at indstillingen vist i Figur 3 ikke er der.

Indstillingerne i dialogboksen til grammatikkontrol er ”globale”, dvs. at de gælder for alle Word-dokumenter.

Tags: , , , ,
>