Hvad er Microsoft 365?

Pr. 21. april 2020 har Microsoft ændret navnet Office 365 til Microsoft 365. Dermed kan man ganske kort sige, at Microsoft 365 er det samme som Office 365. Det er blot navnet, der er ændret. Den forklaring er nok lidt forenklet, men den vil sikkert være tilstrækkeligt dækkende for de fleste brugere af Office 365.

Som forklaret i en anden artikel her på bloggen, er Office 365 en abonnements-version i modsætning til de øvrige versioner af Office, der anskaffes som engangskøb med varig licens. Microsoft 365 er således også en abonnements-version.

Hvis du vil kende Microsofts egen forklaring på navneændringen til Microsoft 365, og hvis du ønsker flere detaljer om de forskellige 365-abonnementer og deres navne, kan du læse mere her og her.

I de Microsoft-artikler, jeg har linket til ovenfor, kan du se, og nogle varianter af Office 365 fortsat vil hedde Office 365 (og ikke Microsoft 365) efter navneændringen 21. april 2020. Der findes en lang række forskellige 365-abonnementer med forskelligt indhold, rettet mod forskellige målgrupper og med forskellige navne. En stor del af de navne ændres helt, så der ikke blot er tale om en udskiftning af "Office" med "Microsoft". F.eks. skifter Office 365 ProPlus navn til Microsoft 365 Apps for enterprise. Det bliver ikke lettere at finde rundt i…

Siden Microsoft introducerede Office 365 i 2011, har det været en indviklet opgave at holde rede på de navne, der bruges til Microsoft-produktpakker. Det er endnu vanskeligere, når man også prøver at holde styr på navnene på de enkelte programmer, der indgår. Nogle af de navne er tilmed også blevet ændret undervejs. Jeg brugte ordet "programmer" i forrige sætning – Microsoft bruger nu generelt betegnelsen "apps" i stedet for "programmer" for Word, Excel, PowerPoint m.fl.

Hvad betyder ændringen til Microsoft 365 her på bloggen?

Her på bloggen skriver jeg hovedsageligt om Word. Det kan i sig selv være en opgave at holde rede på Word-navnene. Se listen nedenfor, som dækker alle versioner af Word siden Word 2003.

Kort Word-navn

Fuldt Word-navn

Bemærkninger

Før 21. april 2020
Dansk:
Word til Office 365

Engelsk:
Word for Office 365

Evt. blot:
Word 365

Efter 21. april 2020
Dansk:
Word til Microsoft 365

Engelsk:
Word forMicrosoft 365

Evt. blot:
Word 365

Før 21. april 2020
Dansk:
Microsoft® Word til Office 365

Engelsk:
Microsoft® Word for Office 365Efter 21. april 2020
Dansk:
Microsoft® Word til Microsoft 365

Engelsk:
Microsoft® Word for Microsoft 365

Da Office 365 blev lanceret, var Word-navnet det samme som i den seneste version med varig licens, dvs. f.eks. Word 2016 og Word 2019.

Navnet blev senere ændret, hvilket nok er en fordel, men det er absolut en stor ulempe at bruge programnavne, som er sprogafhængige som i dette tilfælde.

BEMÆRK: Navneændringen fra Office 365 til Microsoft 365 vil vise sig med forsinkelse rundt omkring. F.eks. viser min 365-version fortsat det gamle navn 22. april 2020.

Word 2019

Microsoft® Word 2019

En del af Office 2019

Word 2016

Microsoft® Word 2016

En del af Office 2016

Word 2013

Microsoft® Word 2013

En del af Office 2013

Word 2010

Microsoft® Word 2010

En del af Office 2010

Word 2007

Microsoft® Office Word 2007

Første version med Båndet (Ribbon)

En del af Office 2007

Word 2003

Microsoft® Office Word 2003

En del af Office 2003

Her på bloggen har jeg for det meste nævnt alle de Word-versioner, en given artikel gælder for. Den liste er efterhånden noget lang. Jeg har løbende opdateret diverse artikler, men når der fra Microsofts side laves ændringer af eksisterende navne, som det er sket igen med ændringen fra Office 365 til Microsoft 365, er det en broget opgave at rette alle steder. Jeg opdaterer løbende artikler og vil i den sammenhæng rette navnet på Word. Du kan i almindelighed gå ud fra følgende:

  • Word til Office 365 er det samme som Word til Microsoft 365.
  • Artikler gældende for Word 2016 og nyere versioner gælder generelt også for Word til Microsoft 365.