Sådan kan du styre hvilken version af Word, der åbnes ved dobbelt-klik på et dokument – hvis du har flere versioner af Word installeret

Hvis du har flere versioner af Word installeret, er det nyttigt at kunne styre hvilken af versionerne, der starter eller aktiveres, når du f.eks. dobbelt-klikker på et dokument i Stifinder.

Som udgangspunkt vil det være den Word-version, du senest har brugt, der åbnes, når du dobbelt-klikker på et Word-dokument. Men det kan du lave om på.

Løsning – lav ændring i Registreringsdatabasen, så dobbelt-klik åbner den Word-version, du ønsker

Registreringsdatabasen (Registry i engelsk version) er en database i Windows. Word og andre programmer gemmer masser af data vedr. indstillinger m.m. i Registreringsdatabasen. Det er muligt at tilføje en nøgle (key) i databasen, som vil sætte standardopførslen ud af spil, så Word ikke længere åbner den seneste anvendte Word-version, men i stedet den version, du senest havde åbnet inden din ændring i Registreringsdatabasen.

Den nøgle, du skal tilføje, er NoReReg. Den skal have værdien 1.

Du kan finde en detaljeret anvisning på, hvordan du tilføjer nøglen NoReReg for hver af de installerede Word-versioner, i artiklen “Flere versioner af Microsoft Word på samme PC“. Det er vigtigt, at du som anvist i den trinvise fremgangsmåde sikrer dig, at den Word-version, du vil have til at åbne, når du dobbelt-klikker på et dokument, er den version, du senest har haft åbnet, inden du tilføjer nøglen NoReReg for hver version.

VIGTIGT – vær meget omhyggelig, når du ændrer i Registreringsdatabasen – se teksten med rødt i artiklen, der er linket til

Når nøglerne NoReReg er tilføjet, skulle den ønskede version af Word åbne, når du dobbelt-klikker på et dokument.

Alternativ løsning – føj Word-versionerne til menuen Send til, så du kan vælge program derfra

I artiklen “Sådan kan du føje forskellige Word-versioner til Send til-menuen, så du let kan styre, i hvilken version dokumenter åbnes” har jeg forklaret, hvordan du kan føje genveje til dine Word-versioner til menuen Send til, så du kan højre-klikke på et dokument i Stifinder og vælge Send til > [Den ønskede Word-version] for at åbne dokumentet i den valgte version af Word. Den løsning bruger jeg tit selv. Den giver fuld fleksibilitet til at åbne den Word-version, der er relevant i den enkelte situation.

Der er ikke noget i vejen for, at du kombinerer de to løsninger.

Tags: , , , ,