Word-skabeloner og Word-dokumenter – de forskellige filtyper

Se også de øvrige artikler om Word-skabeloner (Word templates) under kategorierne Skabeloner og Normal.dot(m) i panelet til højre.

Hvordan kan du kende en Word-skabelon fra et almindeligt dokument?

Alle filer har en fil-ekstension som fortæller, hvilken type fil det drejer sig om. Fil-ekstension står efter selve navnet på filen og er adskilt fra navnet med et punktum, f.eks. ”Mit Filnavn.docx”.

Hvis du ikke kan se fil-ekstensions på din PC, kan du ændre indstillingen i dit system. Se Sådan gør du skjulte filer synlige og får vist de fulde navne på filer, hvis du har brug for hjælp til at ændre indstillingen.

Fil-ekstensions i Word

I Word 2007 og alle nyere versioner af Word findes der fire typer filer:

Filekstension Filtype Filen kan indeholde makroer
docx Almindeligt Word-dokument Nej
dotx Word-skabelon Nej
docm Almindeligt Word-dokument Ja
dotm Word-skabelon Ja

Ikonerne for de forskellige filtyper ser forskellige ud. Udseendet afhænger desuden af, hvilket tema du har valgt under Personlige indstillinger (Personalization) på din PC.

Skabelon-ikoner kan som i tidligere versioner kendes på en farvet bjælke øverst i ikonet (f.eks. gul som i eksemplerne vist nedenfor). Ikoner for filer, som kan indeholde makroer, har desuden et udråbstegn et sted i ikonet. Ikonerne i de forskellige versioner af Word ser lidt forskellige ud – her gemt via Word 2007:

Word-skabeloner og Word-dokumenter, ikoner for filtyper i Word 2007 og 2010
Figur 1. Eksempler på ikoner for filtyper i Word. Ikonerne i de forskellige versioner af Word ser lidt forskellige ud – her gemt via Word 2007.

Fil-ekstensions i Word 2003 og tidligere versioner

I Word 2003 og tidligere versioner findes der kun to typer filer:

Filekstension Filtype Filen kan indeholde makroer
doc Almindeligt Word-dokument Ja
dot Word-skabelon Ja

De tilhørende ikoner ser forskellige ud. Selv om du ikke kan se fil-ekstension, kan du derfor kende forskel på filtyperne, hvis du kan se ikonerne. Word-skabelon-ikoner kan kendes på en farvet bjælke øverst:

Word-skabeloner og Word-dokumenter, ikoner for filtyper i Word 2003 og tidligere versioner
Figur 2. Eksempler på ikoner for filtyper i Word 2003 og tidligere versioner.

Sådan ser små ikoner ud

Illustrationerne ovenfor viser eksempler på, hvordan de store ikoner kan se ud. Hvis du ser ikonerne i lille udgave, ser de lidt anderledes ud, men princippet er stadig, at Word-skabelon-ikoner har en farvet bjælke og Word-2007 og nyere versioner har et udråbstegn, hvis de kan indeholde makroer.

Små ikoner for filtyper
Figur 3. Eksempler på, hvordan de små ikoner for filtyper kan se ud.

Du kan IKKE ændre et almindeligt Word-dokument til en Word-skabelon ved at rette fil-ekstension

Jeg har set adskillige eksempler på, at almindelige Word-dokumenter var forsøgt ændret til Word-skabeloner ved at ændre fil-ekstension, f.eks. fra doc til dot eller fra docx til dotx. Det kan ikke lade sig gøre, og det er kun med til at skabe forvirring. Du kan ganske vist rent fysisk ændre fil-ekstension, og filens ikon vil skifte. Men hvis filen i forvejen var et almindeligt Word-dokument, er den det stadig!

Hvis du har et almindeligt Word-dokument men ønsker en Word-skabelon, kan du gemme dokumentet som en skabelon:

Hvis du bruger Word 2007 eller en nyere version, skal du som filtype enten vælge Word-skabelon (*.dotx) eller Word-skabelon med aktiverede makroer (*.dotm) (Word Macro-enabled Template (*.dotm)).

Hvis du bruger Word 2003 eller tidligere, skal du i dialogboksen Gem som som filtype vælge Dokumentskabelon (*.dot) (Document Template (*.dot)).

Gem som skabelon for at ændre et almindeligt dokument til en skabelon
Figur 4. Gem som Word-skabelon for gemme en ny version af et almindeligt Word-dokument som skabelon.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • hvilken filtyper kan word håndtere og konvertere?

 • Hej Lene
  Jeg undrer mig over, at jeg får vist både dotx- og docx-filer, når jeg vælger Filer – Nyt – Mine skabeloner.
  Jeg tænker, at det mest logiske var, at kun skabelon-filerne var synlige/tilgængelige, og sådan synes jeg også at huske, at det tidligere har været. Men jeg er ikke sikker. Er det samme tilfældet for dig?

  • Hej Mette

   Sådan har det altid været. Dialogboksen Ny viser filtyper, du kan bruge som basis for et nyt dokument.

   Du kan udmærket vælge et dokument (docx) som udgangspunkt for et nyt dokument. Hvis du vælger Dokument1.docx og opretter et nyt dokument, vil det nye dokument indeholde en kopi af selve indholdet + sideopsætning + typografier, som findes i Dokument1.docx. Men da ethvert dokument er knyttet til en skabelon, er Dokument1.docx også det – eksempelvis en skabelon med navnet MinSkabelon.dotx. Så vil det nye dokument også være knyttet til MinSkabelon.dotx og har dermed adgang til, hvad der f.eks. måtte være af autotekster og makroer i den skabelon.

 • Hej Lene

  Jeg har efterfølgende prøvet alle temaer af under Personlige indstillinger uden, at ikonet ændrer udseende.

  Efter at have browset på nettet får jeg indtryk af, at standard-udseendet af ikonet for en Word 2013-fil er identisk med ikonet, som jeg har tilsendt dig.

  Tak for at du ville se på det 🙂

 • O.k.

  Må jeg sende et skærmdump, så du kan se, hvordan ikonet ser ud. Det kan være du ud fra skærmdumpet, kan beskrive mere detaljeret, hvad der har forårsaget den ændrede visning af ikonet

  Tak for svaret 🙂

  • Jeg har set det ikon, du sendte. Udseendet skifter afhængigt at valgt tema i Personlige indstillinger på computeren (kan f.eks. åbnes via højreklik på Skrivebordet). Det ikon, du sendte, ser ud som tema Windows 7 Basic. Det gør ingen forskel for funktionen. Jeg har justeret teksten i artiklen.

 • Hej Lene

  Du skriver “Symbolet med ”W” har i Word 2007, Word 2010 og Word 2013 et afrundet hjørne øverst til venstre.”

  Det er ikke tilfældet for mine Word 2013-ikoner. Har du nogen forklaring på det?

  • Se Figur 1 ovenfor. Ca. sådan ser ikonerne også ud i Word 2013. Det er formen på den del af ikonerne, der indeholder “W”, jeg omtaler. Det er muligt at ændre på tilknytningen mellem filtyper og ikoner via systemet (ikke fra Word). Om du har gjort det, ved jeg ikke. Ellers ved jeg ikke, hvorfor du ser noget andet.

 • >