Hyperlinks i Word – sådan virker hyperlinks og sådan løser du problemer

Et hyperlink i et Word-dokument er et link til f.eks. et andet sted i samme dokument, til en anden fil eller til et website. Et hyperlink gør det muligt at hoppe direkte til det sted, hyperlinket peger på. Indtil Word 2007 var hyperlinks i Word som standard med blå skrift og understregning. I Word 2007 og senere versioner afhænger farven som standard af det tema (theme), der er valgt. Men du kan reelt helt frit definere, hvordan hyperlinks skal se ud. I denne artikel forklarer jeg, hvordan hyperlinks virker, og hvad årsagen og løsningen kan være ved forskellige typer af problemer.

Hyperlinks bruges til forskellige formål. Du kan selv oprette hyperlinks, hvis du ønsker at henvise læseren til andre steder og samtidig vil gøre det let for læseren at gå til de steder. Word bruger også hyperlinks i en række specielle sammenhænge. F.eks. virker krydshenvisninger samt overskrifter og sidetal i indholdsfortegnelser som standard som hyperlinks.

Om betegnelsen "hyperlink": Til og med Word 2010 er betegnelsen "hyperlink" brugt både i engelsk og dansk version af Word, men fra og med Word 2013 har Microsoft af uransagelige årsager ændret oversættelsen af "hyperlink" til "link" i nogle sammenhænge – men ikke alle steder.

Generel information om hyperlinks

Oprette og redigere hyperlinks – hvordan

Se Microsoft-artiklen Opret eller rediger et link for hjælp til at oprette og redigere hyperlinks af forskellige typer.

Når du selv opretter eller redigerer hyperlinks, foregår det meste via dialogboksen Indsæt link  (eller Indsæt hyperlink hvis det er Word 2010 eller tidligere). Se Figur 1 nedenfor.

Hvis du klikker på knappen Skærmtip og skriver en tekst i dialogboksen, som åbnes, vil den tekst blive vist i det skærmtip, der vises, når man holder markøren over det pågældende hyperlink. Hvis du ikke skriver et skærmtip, vil der i stedet blive vist, hvor linket peger hen. Som du kan se i Figur 1 og Figur 3, kan den tekst, som vises i dokumentet, være en anden end selve linket. Når Word automatisk danner hyperlinks, mens du skriver, vil teksten i dokument og i selve linket være den samme – men du kan efterfølgende ændre på det ved via dialogboksen nedenfor.

Dialogboksen Indsæt link.

Figur 1. Dialogboksen Indsæt link.

Du kan åbne dialogboksen Indsæt link på flere måder:

 • Brug tastaturgenvej – i dansk version af Word: Ctrl+I (i engelsk version er genvejen Ctrl+K)

  eller
 • Vælg fanen Indsæt > gruppen Links > klik på ikonet (Hyper)Link (Insert > Links > Hyperlink). Se Figur 2 nedenfor.

  eller
 • Rediger et eksisterende hyperlink ved at højreklikke i det og vælg Rediger link (Edit Hyperlink)
  Det er samme dialogboks som vist i Figur 1, blot med en anden titel.
Gruppen Links på fanen Indsæt i Båndet

Figur 2. Gruppen Links på fanen Indsæt i Båndet. Klik på Link (eller Hyperlink) for at åbne dialogboksen Indsæt (Hyper)link.

TIPS – om hyperlinks og tilgængelighed

 • Hvis du har markeret tekst, når du åbner dialogboksen Indsæt link, vil teksten blive vist i feltet Tekst, der skal vises (se Figur 1). Du kan frit ændre teksten.
 • Tænk over, hvordan og af hvem dit dokument skal bruges, når du vælger hvilken tekst, der skal vises i et hyperlink. Eksempler:
  • Det er ikke altid en hjælp for læseren, hvis du blot skriver "her" eller noget i den retning. F.eks. er det ikke til stor hjælp for brugere, der har brug for hjælpemidler for at få teksten læst op.
  • Hvis dokumentet skal bruges i printet udgave, vil hyperlinks kun være til nytte, hvis brugeren direkte kan læse i teksten, hvad hyperlinket henviser til.

Hvordan virker et hyperlink rent teknisk i Word?

Rent teknisk er et hyperlink i Word et felt af typen Hyperlink. Det, der vises i Word-dokumentet, dvs. det, du klikker på for at følge hyperlinket, er oftest tekst, men det kan også være f.eks. et billede. HYPERLINK-feltet indeholder desuden en feltkode, som styrer, hvad hyperlinket hopper til (adressen), når man klikker. Se Figur 3 nedenfor.

BEMÆRK: I princippet kan du skrive, hvad du vil, i den tekst, der vises i selve dokumentet (som f.eks. den blå tekst nedenfor). Det er indholdet i feltkoden, der afgør, hvor hyperlinket hopper til (adressen). Hvis du vil ændre på, hvor et hyperlink fører hen, skal du altså rette i selve feltkoden og opdatere feltet. Det virker ikke blot at rette i teksten, der vises. Du kan rette i adressen via dialogboksen Rediger link.

Hyperlink - feltresultat og feltkode

Figur 3. Hyperlink – feltresultat og feltkode.
1) Hyperlink – typisk med blå farve og understregning
2) Feltkoden i HYPERLINK-feltet
3) Farven skifter normalt, når man har fulgt et hyperlink.

I afsnittet PROBLEM 2 – Hyperlinks virker, men de ser ikke ud som hyperlinks (er f.eks. ikke blå) kan du læse mere om, hvordan du kan styre udseendet af hyperlinks.

Følg et hyperlink ved at klikke eller Ctrl+klikke – afhænger af indstilling i Word

I de første versioner af Word, hvor man kunne bruge hyperlinks, hoppede man automatisk til målet for hyperlinket, så snart man klikkede på hyperlinket. Det kan være temmelig upraktisk – f.eks. er det ret besværligt at have med at gøre, mens man redigerer et dokument.

På et tidspunkt blev der tilføjet en indstilling til Word, Brug Ctrl + klik til at følge et link, så man kan vælge, om man følger et hyperlink ved at klikke eller Ctrl+klikke (dvs. hold Ctrl-tasten nede og klik på venstre museknap). Ctrl+klik er slået til som standard.

Se nedenfor, hvor du finder indstillingen Brug Ctrl + klik til at følge et link i forskellige versioner af Word.

Word-version

Hvor findes indstillingen

Word til Microsoft 365

Word 2021

Word 2019

Word 2016

Word 2013

Filer > Indstillinger > Avanceret > gruppen Redigeringsindstillinger > Brug Ctrl + klik til at følge et link.


(File > Options > Advanced > gruppen Editing options > Use Ctrl + click to follow hyperlink)

Word 2010

Filer > Indstillinger > Avanceret > gruppen Redigeringsindstillinger > Brug CTRL+ klik til at følge et hyperlink.


(File > Options > Advanced > gruppen Editing Options > Use CTRL + click to follow hyperlink)

Word 2007

Office-knappen > Word-indstillinger > Avanceret > gruppen Redigeringsindstillinger > Brug CTRL + klik til at følge et hyperlink.


(Office-knappen > Word Options > Advanced > Proofing > gruppen Editing Options > Use CTRL + click to follow hyperlink)

Hvis der ikke vises skærmtip, når du holder musen over et hyperlink

Nedenfor kan du se et eksempel på skærmtip, dvs. et lille popop-vindue, der viser, når markøren holdes over et hyperlink:

Når markøren holdes over et hyperlink, kan du se, hvor det peger hen

Figur 4. Når markøren holdes over et hyperlink, kan du se, hvor det peger hen. Nederste linje viser, hvordan du følger linket. Der står Klik eller Ctrl+klik afhængigt af din Word-indstilling.

Skærmtips vises kun, hvis indstillingen Vis værktøjstip i dokumentet, når der peges er slået til.  Se nedenfor, hvor du finder indstillingen i forskellige versioner af Word.

Word-version

Hvor findes indstillingen

Word til Microsoft 365

Word 2021

Word 2019

Word 2016

Word 2013

Filer > Indstillinger > Vis > Vis værktøjstip i dokumentet, når der peges.


(File > Options > Display > Show document tooltips on hover)

Word 2007

Office-knappen > Word-indstillinger > Vis> Vis værktøjstip i dokumentet, når der peges.


(Office-knappen > Word Options > Display > Show document tooltips on hover)

Om hyperlinks og typografierne Hyperlink og BesøgtLink

Hyperlinks i Word, som er af typen HYPERLINK (dvs. at første ord i feltkoden er HYPERLINK),  får automatisk tilføjet tegn-typografien Hyperlink ("tegn-typografi" er "character style" i engelsk version – typografien hedder "Hyperlink" både i dansk og engelsk version). Det er definitionen af typografien Hyperlink, der bestemmer, hvordan teksten i hyperlinks bliver formateret.

Som nævnt er der andre typer felter i Word, der kan virke som hyperlinks – f.eks. krydshenvisninger (felter af typen REF, PAGEREF og NOTEREF) samt overskrifter og sidetal i indholdsfortegnelser. Disse felter arter sig anderledes. Hvis du klikker inde midt i en overskrift i en indholdsfortegnelse og tjekker hvilken typografi, der er i brug, vil du se, at det er Hyperlink, men her kommer udseendet af typografien Hyperlink ikke frem – det er typografierne Indholdsfortegnelse 1-9 (TOC 1-9), der bestemmer udseendet af indholdsfortegnelsen. Hvis du markerer en krydshenvisning og anvender typografien Hyperlink på feltet, har det heller ikke nogen synlig effekt. I de tilfælde håndterer Word felterne på en helt speciel måde. 

Der er ikke specielle regler for, hvordan hyperlinks skal se ud. Men da blå + understregning har været brugt længst, bliver det udseende af mange automatisk fortolket som hyperlink, så snart de ser det, og det kan jo være en fordel. I de skabeloner, jeg laver, vil jeg tit definere en blå farve, som er mindre skarp end standardfarven, for at få farven til at harmonere bedre med de øvrige farver i f.eks. et logo.

Som standard har typografien Hyperlink været defineret med den blå farve vist i Figur 5, men som nævnt ovenfor, afhænger farven i Word 2007 og senere versioner af det tema, der er valgt for dokumentet: 

Standardfarve for Hyperlink

Figur 5. Standardfarve for Hyperlink: R: 0 G: 0 B: 255


Et hyperlink, man har klikket på, skifter farve – men kun indtil næste gang, man åbner dokumentet

Når man har klikket på et hyperlink i et Word-dokument, vil det normalt skifte farve (se Figur 3). Det sker, fordi Word i baggrunden skifter typografien Hyperlink til en anden typografi, BesøgtLink (eller BesøgtHyperlink – i engelsk version: FollowedHyperlink). Udseendet af den typografi kan også redigeres som ønsket – standardfarver er violet, medmindre det anvendte tema har defineret en anden farve. 

Skiftet til BesøgtLink bevares kun, mens dokumentet er åbent. Næste gang, du åbner dokumentet, vil udseendet være vendt tilbage til typografien Hyperlink.

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Problemer med hyperlinks – og hvordan du løser dem

I dokumenter med hyperlinks kan du opleve forskellige problemer. Nedenfor har jeg opdelt problemerne i nogle grupper. For hvert af problemerne har jeg forklaret, hvordan du kan løse problemet.

PROBLEM 1 – Word laver ikke automatisk hyperlinks, mens du skriver

Forudsætningen for, at Word automatisk laver hyperlinks, når du skriver, er, at Autokorrektur-indstillingen Internet- og netværksstier med links er slået til. Se nedenfor, hvor du finder indstillingen i forskellige versioner af Word.

Word-version

Hvor findes indstillingen

Word til Microsoft 365

Word 2021

Word 2019

Word 2016

Word 2013

Filer > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur > fanen Autoformat under skrivning > Internet- og netværksstier med links.


(File > Options > Proofing > AutoCorrect Options > fanen Autoformat As You Type > Internet and network paths with hyperlinks)

Word 2010

Office-knappen > Word-indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur > fanen Autoformat under skrivning > Internet- og netværksstier med hyperlinks.


(File > Options > Proofing > AutoCorrect Options > fanen Autoformat As You Type > Internet and network paths with hyperlinks)

Word 2007

Office-knappen > Word-indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur > fanen Autoformat under skrivning > Internet- og netværksstier med hyperlinks.


(Office-knappen > Word Options > Proofing > AutoCorrect Options > fanen Autoformat As You Type > Internet and network paths with hyperlinks)

Hvilke typer tekst omdannes automatisk til hyperlinks?

Hvis indstillingen Internet- og netværksstier med links er slået til, vil Word automatisk ændre en tekst til et hyperlink, når du i et Word-dokument skriver noget, der af Word kan fortolkes som en URL/internetadresse, som stien til en fil eller som en e-mailadresse. Omdannelsen til hyperlink sker, så snart du taster mellemrum eller Enter efter teksten.

Eksempler på tekst, som automatisk omdannes til hyperlinks:

 • Tekst fortolkes som en URL, når teksten begynder med http://, https:// eller www.  efterfulgt af tekst (domænenavn) + punktum + landekode (f.eks. dk) eller en generisk endelse (TLC) som .com eller .net. Eksempler:

  www.thedoctools.com
  www.doctools.dk
  https://wordaddins.com
     
 • Tekst fortolkes som stien til en fil, hvis teksten begynder med file:\ efterfulgt af blot et enkelt bogstav eller tal. Eksempler:

  file:\x
  file:\3
     
 • Tekst fortolkes som en e-mailadresse, når teksten består af tal/bogstaver + @ + tekst + punktum + landekode eller en generisk endelse (TLC) som .com eller .net. Eksempler:

  [email protected]
  [email protected]

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

PROBLEM 2 – Hyperlinks virker, men de ser ikke ud som hyperlinks (er f.eks. ikke blå)

MULIGHED A: Den blå farve (eller andet specielt udseende) mangler på alle hyperlinks i dokumentet

Der er flere mulige årsager. Se årsager og løsninger i oversigten nedenfor:

Mulig årsag

Hvordan undersøger du det – og hvordan løser du problemet

A.

Selve typografi-definitionen af Hyperlink er blevet ændret

Enhver typografi i Word kan ændres. Typografien Hyperlink er en indbygget typografi, der som standard er lig afsnits-formateringen på den omgivende tekst + blå og understregning. Men den kan ændres til et hvilket som helst udseende.


Sådan kan du tjekke typografien Hyperlink og rette den, hvis det er nødvendigt:
Klik i et hyperlink og tast Ctrl+Shift+S for at åbne dialogboksen Anvend typografier (Apply Styles). Dialogboksen viser, hvilken typografi, der er anvendt der, hvor markøren er:

Dialogboksen Anvend typografier viser, om typografien Hyperlink er anvendt.

Figur 6. Dialogboksen Anvend typografier viser, om typografien Hyperlink er anvendt.

Hvis der står Hyperlink i dialogboksen, er problemet, at typografien er blevet ændret, så den ikke længere er blå eller på anden vis ikke ser ud, som du ønsker. Du kan redigere typografien:

 1. Klik på knappen Rediger Anvend typografier.
 2. I dialogboksen Rediger typografi, som åbnes, tilret typografien som ønsket.
 3. Hvis ændringen ikke kun skal gælde det aktive dokument, men skal gælde nye dokumenter baseret på samme skabelon, som bruges af det aktive dokument, så sørg for at klikke på Nye dokumenter baseret på skabelonen nederst i dialogboksen Rediger typografi.

Hvis der ikke står Hyperlink i dialogboksen: Se forklaringen og løsningen nedenfor.

B.

Typografien Hyperlink er blevet fjernet fra teksten, eller den har ikke været anvendt

Hvis der ikke står Hyperlink i dialogboksen Anvend typografier, når markøren er i et hyperlink, er typografien Hyperlink enten blevet fjernet, eller den har ikke været der. Du kan tilføje typografien til hyperlinket:

 1. Markér hele hyperlinket.
 2. Tast Ctrl+Shift+S for at åbne eller aktivere dialogboksen Anvend typografier.
 3. Skriv Hyperlink i feltet Typografinavn og klik på Anvend.
 4. Gentag dette for alle hyperlinks.

TIP: Hvis der er mange hyperlinks, kan du klare opgaven hurtigere ved at bruge Søg og erstat (Ctrl+H, Find and Replace). Jeg vil ikke forklare det i detaljer her, men principperne kan f.eks. være:

 1. Slå feltkoder til (Alt+F9).
 2. Feltet Søg efter: ^d
 3. Feltet Erstat med: tomt felt – via Flere > Formatér > Typografi, vælg Hyperlink.
 4. Klik på Find næste, hvis det fundne er et HYPERLINK-felt, som skal rettes, så vælg Erstat.
 5. Fortsæt til alle felter er tjekket.
 6. Slå feltkoder fra igen (Alt+F9).

C.

Der har været klikket på hyperlinket, så det har skiftet udseende

Som forklaret i afsnittet Et hyperlink, man har klikket på, skifter farve – men kun indtil man næste gang, man åbner dokumentet, skifter et hyperlink til typografien BesøgtLink, når der har været klikket på det.

D.

Det er ikke felter af typen HYPERLINK


Som forklaret i afsnittet Om typografierne Hyperlink og BesøgtLink, kan felter i indholdsfortegnelser og krydshenvisninger virke som hyperlinks, men de bruger ikke typografien Hyperlink synligt på samme måde som HYPERLINK-felter.

MULIGHED B: Nogle hyperlinks ser ud, som de skal, mens andre mangler den blå farve (eller andet specielt udseende)

Hvis nogle hyperlinks ser ud, som de skal, tyder det på, at typografien Hyperlink er, som den skal være. Følg vejledningen for "B. Typografien Hyperlink er blevet fjernet fra teksten" under MULIGHED A ovenfor for de hyperlinks, der har mistet deres formatering.

PROBLEM 3 – Hyperlinks virker ikke, selv om de ser ud som hyperlinks

Der er flere mulige årsager. Se årsager og løsninger i oversigten nedenfor:

Mulig årsag

Hvordan undersøger du det – og hvordan løser du problemet

A.

Du klikker uden at holde Ctrl-tasten nede, men din Word-indstilling kræver, at Ctrl-tasten holdes nede


eller omvendt:


Du holder Ctrl-tasten nede, mens du klikker, men din Word-indstilling kræver, at Ctrl-tasten ikke holdes nede.

B.

Det, der ser ud som et hyperlink, er det ikke – der er blot anvendt typografien Hyperlink på teksten

Klik i teksten og tast Shift+F9 for at vise feltkoder for markerede felter. Hvis det ikke er et HYPERLINK-felt, vil du ikke se feltkoder.


For at løse problemet: Marker teksten og opret et hyperlink.

C.

Det er et hyperlink, men du har slået feltkoder til

Hvis et hyperlink viser feltkoder, { HYPERLINK ... }, virker det ikke.


For at løse problemet: Klik i feltet og tast Shift+F9 for at skifte visning til feltresultat. Hvis feltkoder er slået til i alle felter, tast Alt+F9 i stedet.

D.

Word er indstillet sådan, at links til filer opdateres, når du gemmer

Når du gemmer et Word-dokument, kan du risikere, at HYPERLINK-felter, som linker til filer, bliver ændret. Det kan forekomme, hvis en bestemt indstilling i Word er slået til. Så kan absolutte stier (fulde stier) til filer blive omdannet til relative stier eller omvendt, når du gemmer et dokument. Hvis dokumenterne er flyttet i forhold til hinanden, vil sådanne ændrede hyperlinks fejle, hvis Word ikke kan finde de linkede filer ud fra linket i de pågældende hyperlinks.


Du kan hindre Word i at ændre dine hyperlinks:

 1. Vælg Filer > Indstillinger > Avanceret > gruppen Generelt (næsten nederst) > Webindstillinger.
 2. I dialogboksen Webindstilling, vælg fanen Filer.
 3. Slå følgende indstilling fraOpdater links, når der gemmes.
 4. Klik OK til dialogboksene er lukket.

(I engelsk version: File > Options > Advanced > gruppen General > Web Options > fanen File > Update links on save)


I Word 2007 skal du vælge Office-knappen > Word-indstillinger i stedet for Filer > Indstillinger i pkt. 1.

PROBLEM 4 – Hyperlink går til det forkerte sted

Se årsag og løsning nedenfor.

Hvis et hyperlink til en fil fejler (filen kan ikke vises), så se "D. Word er indstillet sådan, at links til filer opdateres, når du gemmer" under PROBLEM 3 ovenfor.

Mulig årsag

Hvordan undersøger du det – og hvordan løser du problemet

A.

Linket inde i HYPERLINK-feltet er forkert

Som forklaret i afsnittet Hvordan virker et hyperlink rent teknisk i Word?, består et hyperlink af et felt. Det er indholdet i feltkoden, der bestemmer, hvor linket går til. Hvis hyperlinket er dannet automatisk af Word – f.eks. ved at du har indtastet en URL, er den viste tekst i dokumentet og linket i feltkoden identiske fra starten. Du har måske rettet i den viste tekst, men ikke i feltkoden.


For at løse problemet:

 1. Højreklik i hyperlinket og vælg Rediger link eller Rediger hyperlink.
 2. Tilret adressen og teksten, der skal vises. Klik OK.
 3. Opdater hyperlinket (F9) for at få rettelsen til at træde i kraft.
Tags: , ,