Hvorfor bliver nogle billedtekster i Word indsat i et tekstfelt og andre ikke?

Hvis du af og til føjer billedtekster (captions) til billeder i Word, oplever du måske, at billedteksten i nogle tilfælde bliver indsat i et tekstfelt, mens billedteksten i andre tilfælde bliver indsat som et almindeligt afsnit, på linje med tekst.

Selv om det måske kan forekomme tilfældigt, er det ikke situationen. Nedenfor finder du forklaringen på, hvordan det virker.

Bemærk, at tekstfelt er det samme som tekstboks. Den engelske betegnelse text box blev til og med Word 2010 oversat til tekstboks i danske versioner af Word. Fra Word 2013 har Microsoft skiftet oversættelsen til tekstfelt i stedet.

SITUATION 1: Billede På linje med tekst

  • Hvis du indsætter en billedtekst via fanen Referencer > Indsæt billedtekst (References > Insert Caption), bliver billedteksten indsat på linje med tekst.
  • Hvis du indsætter en billedtekst ved at højreklikke på billedet og vælge Indsæt billedtekst (Insert Caption), bliver billedteksten også indsat på linje med tekst. Se Figur 1 og Figur 2.

Billede indsat med ombrydning På linje med tekst
Figur 1. Billede indsat med ombrydning På linje med tekst
Billedtekster 
i Word - Billedtekst indsættes også På linje med tekst, når billedet er På linje med tekst.
Figur 2. Billedteksten indsættes også På linje med tekst, når billedet er På linje med tekst.

SITUATION 2: Billede med anden ombrydning end På linje med tekst (i Words tegnelag)

  • Hvis du indsætter en billedtekst via fanen Referencer > Indsæt billedtekst (References > Insert Caption), bliver billedteksten indsat på linje med tekst.
  • Hvis du indsætter en billedtekst ved at højreklikke på billedet og vælge Indsæt billedtekst, bliver billedteksten indsat i et tekstfelt med samme ombrydning som billedet. Se figur 3 og Figur 4.

Billed indsat med anden ombrydning end På linje med tekst, dvs. at billedet er i  Words tegnelag.
Figur 3. Billede indsat med anden ombrydning end På linje med tekst, dvs. at billedet er i Words tegnelag – i dette eksempel med ombrydning Foran tekst.
Billedtekster 
i Word - Hvis billedet er i Words tegnelag, bliver billedteksten indsat i et tekstfelt med samme ombrydning som billede
Figur 4. Hvis billedet er i Words tegnelag, bliver billedteksten indsat i et tekstfelt (tekstboks) med samme ombrydning som billedet.

Ombrydning På linje med tekst er lettest at styre

Du har mest kontrol over formateringen af Word-dokumenter, hvis indholdet er på linje med tekst. Så vil billeder og andre elementer bevare deres relative placering i dokumentet, når du redigerer indholdet. Billeder og andre elementer, som er placeret i Words tegnelag, er hver især forankret til et specifikt afsnit i Word. Hvis du flytter et sådant afsnit, kan det også få forankrede elementer til at flytte sig. Hvis du sletter afsnittet, vil alle elementer, der er forankret til det, også blive slettet. Der er selvfølgelig situationer, hvor du kan have brug for en anden ombrydning end På linje med tekst for at opnå et bestemt layout. 

Tags: ,