Sådan kan du lave STYLEREF-felter, der virker korrekt i alle sprogversioner af Word

Word tilbyder mange forskellige typer af felter. En af typerne er STYLEREF. Et felt af typen STYLEREF kan f.eks. bruges til automatisk at få vist overskrifter fra dokumentet i sidehovedet. Det er en mulighed, jeg selv bruger flittigt, da det gør det let for læseren af se, hvilken overskrift indholdet på siden hører under.

STYLEREF-felter opdateres automatisk, når indholdet, de refererer til, bliver ændret. “Style” er den engelske betegnelse for “typografi”, og som navnet STYLEREF antyder, benytter feltet en reference til en typografi.

Et STYLEREF-felt vil vise den nærmest forgående tekst, som er formateret med den typografi, som feltet refererer til.

Der er dog også muligheder for at tilføje parametre, som kan bruges til at opnå andre resultater. I modsætning til mange andre typer felter bliver STYLEREF-felter automatisk opdateret, når du ændrer på den tekst, som feltet henter sit indhold fra. Dette gælder også for STYLEREF-felter i sidehoved og sidefod i et dokument. Du behøver dermed ikke at foretage dig noget for at opdatere STYLREREF-felter.

Eksempel på STYLEREF-felter i sidehoved
Eksempel på brug af STYLEREF-felter i sidehoved – viser teksten “1. Produktbeskrivelse”. Her er brugt to STYLEREF-felter: et felt, som henter nummeret, og et felt, som henter teksten på foregående afsnit formateret med typografien “Overskrift 1”.

Feltkoden i et STYLEREF-felt er: { STYLEREF “navn på typografi” }

Hvornår kan der opstå problemer med STYLEREF-felter?

Hvis du arbejder med skabeloner og dokumenter, som vil blive brugt på computere med forskellige sprogversioner af Word, er der dog et problem, som du er nødt til at håndtere:

  • Navnene på indbyggede typografier (built-in styles) afhænger af den sprogversion af Word, man bruger.

F.eks. hedder “Overskrift 1” i stedet “Heading 1” i engelsk version af Word. Hvis du har lavet et STYLEREF-felt med feltkoden { STYLEREF “Overskrift 1” }, vil feltet vise fejl, hvis dokumentet åbnes i en anden sprogversion af Word end dansk, fordi typografinavnet “Overskrift 1” ikke findes.

Hvordan kan problemer med STYLEREF-felter undgås?

Jeg har skrevet en artikel (engelsk) om, hvordan du kan løse problemet med typografinavne, som skifter afhængigt af sprogversionen af Word, og sikre dig, at de STYLEREF-felter, du indsætter, vil virke korrekt i alle sprogversioner af Word. Se artiklen:

Hvor kan du finde mere information om STYLEREF-felter?

Se følgende artikel, hvis du ønsker at lære mere om STYLEREF-felter:

Tags: , , , ,