Sådan indsætter du en tabulator i en tabel

Tabulatorer bruges til at opstille tekst i kolonner. Normalt indsætter man en tabulator i teksten ved at trykke på Tab-tasten. Men hvad gør man i en tabel?

I en tabel vil et tryk på Tab-tasten flytte markøren til næste celle eller tilføje en række, hvis man er i sidste celle i tabellen. For at indsætte en tabulator skal du i stedet taste:

Ctrl+Tab – dvs. hold Ctrl-tasten nede, mens du trykker på Tab.

Tags: , , , ,
>