Hvad betyder kompatibilitetstilstand i Word?

Når du åbner et Word-dokument, har du muligvis i nogle dokumenter bemærket, at der står Kompatibilitetstilstand efter dokumentets navn i titellinjen øverst.

Ordet Kompatibilitetstilstand vises, hvis dokumentet blev oprettet i eller senest gemt i en tidligere version af Word end den version, du bruger. Det betyder ikke, at der er noget i vejen med dokumentet. Det betyder blot, at dokumentet er gemt sådan, at det stadig virker korrekt i tidligere versioner af Word.

Når et dokument er i kompatibilitetstilstand, kan der være funktioner i den version af Word, du bruger, som du ikke kan anvende i dokumentet. Det er tilfældet for funktioner, som ikke findes i den version af Word, som dokumentet er kompatibelt med.

Ud over begrebet kompatibilitetstilstand bruger Word også andre begreber, som er relateret til forskelle mellem forskellige versioner af Word.

Jeg har skrevet tre omfattende artikler på engelsk om kompatibilitetstilstand og relaterede begreber. Artiklerne findes på mit website DocTools Word Makroer & Tips, hvor jeg publicerer engelske artikler med makroer og tips:

Link til artikel

Om artiklen

I denne artikel finder du detaljeret information om, hvad kompatibilitetstilstand betyder, hvordan du kan fjerne kompatibilitetstilstand i et dokument og meget mere.

I denne artikel får du forklaring på, hvad layout- og kompatibilitetsindstillinger i Word er. Desuden finder du en liste med alle de i alt 70 kompatibilitetsindstillinger, der tilsammen findes i Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 og Word til Microsoft 365.


Artiklen indeholder også en liste, hvori jeg har vist danske navne på kompatibilitetsindstillinger sammen med de engelske navne.

I denne artikel finder du navne på alle kompatibilitetsindstillinger sammen med de relaterede navne, der kan bruges i VBA-makroer for at styre kompatibilitetsindstillinger m.m. via programmering.


Desuden har jeg i artiklen lavet mange VBA-makroer, som er klar til brug.

Terminologi på dansk og engelsk

For at gøre det muligt for dig at bruge ovenstående engelske artikler, selv om du bruger en dansk version af Word, har jeg nedenfor lavet en liste med de forskellige Word-termer m.m., som jeg har brugt i artiklerne.

De danske tekster i listen nedenfor er hentet fra Word til Microsoft 365. Der kan være variationer i den danske oversættelse i forskellige versioner af Word.

Engelsk

Dansk

Compatiblilty Mode

Kompatibilitetstilstand

Compatibility options

Kompatibilitetsindstillinger

Layout options

Layoutindstillinger

File > Info

Filer > Oplysninger

Inspect Document

Undersøg dokument

Check for Issues

Kontrollér, om der er problemer

Check Compatibility

Kontrollér kompatibility
(Bemærk: ordet "kompatiblilty" er en forkert oversættelse i Word – skulle være "kompatibilitet")

Microsoft Word Compatibility Checker (dialogboks)

Select versions to show

Summary

Microsoft Word-kompatibilitetskontrol (dialogboks)

Vælg versioner, der skal vises

Oversigt

Save As (dialogboks)

Maintain compatibility with previous versions of Word

Gem som (dialogboks)

Bevar kompatibilitet med tidligere versioner af Word

File > Info > Convert

Filer > Oplysninger > Konvertér

Fanen Developer > Document Template > Templates and Add-ins (dialogboks)

Fanen Udvikler > Dokumentskabelon >Skabeloner og tilføjelsesprogrammer (dialogboks)

File > Options > Advanced

Filer > Indstillinger > Avanceret