Sådan kan du hurtigt indsætte ”fyldtekst” (dummy text) i Word

Der er situationer, hvor det er en hjælp, hvis man på et øjeblik kan fremtrylle en masse tekst. Det gælder f.eks., hvis man skal illustrere, hvordan et dokument vil se ud med tekst.

Du kan let og hurtigt fremstille fyldtekst (dummy text) i Word. Nedenfor kan du læse om nogle af mulighederne.

Fyldtekst – gør sådan i Word 2003 eller tidligere

Klik i et tomt afsnit, skriv følgende tekst og tast Enter efter teksten:

=rand()

Hvis du har en dansk version af Word, bliver ”=rand()” automatisk erstattet af teksten ”Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde”, når du taster Enter. Hvis du har en engelsk version af Word, vil det i stedet være sætningen ”The quick brown fox jumps over the lazy dog”, der bliver indsat. Denne engelske sætning er kendetegnet ved, at den indeholder samtlige bogstaver i alfabetet – dette gælder ikke helt den danske sætning. Den indsatte sætning vil blive gentaget, så der i alt er 3 afsnit, hver med 5 gentagelser af sætningen.

Du kan få Word til at indsætte et bestemt antal afsnit og gentagelser, hvis du ønsker det. I stedet for den tomme parentes, skal du blot skrive ”=rand(x,y)”, hvor x er antallet af afsnit og y er antal sætninger pr. afsnit. Hvis du f.eks. skriver

=rand(20, 10)

bliver der indsat 20 afsnit, hver med 10 sætninger.

I eksemplet nedenfor er en dansk fyldtekst indsat:

Dansk fyldtekst
Dansk fyldtekst

Her er en engelsk fyldtekst indsat:

Engelsk fyldtekst
Engelsk fyldtekst

Fyldtekst – gør sådan i Word 2007, Word 2010 eller Word 2013

Hvis du har Word 2007, Word 2010 eller Word 2013, kan du også benytte fremgangsmåden ovenfor. Dog vil der i stedet for teksten ”Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde” blive indsat en tekst, der forklarer noget om Word 2007, Word 2010 eller Word 2013. Også her kan du angive tal i parentesen for at få et bestemt antal afsnit og sætninger indsat.

Dansk fyldtekst indsat i Word 2007, Word 2010 eller Word 2013:

Dansk fyldtekst i Word 2007, Word 2010 eller Word 2013
Dansk fyldtekst i Word 2007, Word 2010 eller Word 2013

Du kan få indsat teksten fra tidligere versioner (Quizdeltagerne…/the quick brown fox…), hvis du skriver:

=rand.old()

Lorem ipsum

Det er meget almindeligt at benytte en latinsk tekst, der starter med ”lorem ipsum”, som fyldtekst. Fordelen ved en latinsk tekst er, at de færreste brugere vil kunne forstå selve indholdet i den latinske tekst. Dermed kommer teksten til at virke neutral. I Word 2007, Word 2010 og Word 2013 kan du automatisk få indsat ”lorem ipsum” som fyldtekst. Gør sådan:

I et tomt afsnit i Word, skriv følgende tekst og tast Enter:

=lorem(x)

hvor x er antal afsnit, du vil have indsat.

Hvis du skriver ”=lorem()”, dvs. med en tom parentes, indsættes 3 afsnit.

Latinsk lorem ipsum-tekst indsat i Word 2007, Word 2010 eller Word 2013:

Lorem ipsum indsat i Word 2007, Word 2010 eller Word 2013
Lorem ipsum indsat i Word 2007, Word 2010 eller Word 2013

Problemløsning – hvis det ikke virker

Bag det hele benytter Word Autokorrektur-funktionaliteten (AutoCorrect). Hvis der ikke sker noget, når du taster Enter efter at have skrevet en af teksterne ovenfor, skyldes det sandsynligvis, at du har slået AutoKorrektur fra. Du kan slå Autokorrektur til sådan:

Sådan finder du indstillingerne for Autokorrektur og slår Autokorrektur til

Word 2003

Dansk:Funktioner > Autokorrekturindstillinger >fanen Autokorrektur > sæt flueben i Udskift teksten under skrivning.
Engelsk:Tools > AutoCorrect Options > fanen AutoCorrect > sæt flueben i Replace text as you type.

Word 2007

Dansk:Office-knappen > Word-indstillinger (knap nederst i dialogboksen) > klik på Korrektur (til venstre i dialogboksen) > Indstillinger for Autokorrektur (knap til højre i dialogboksen) > sæt flueben i Udskift teksten under skrivning.
Engelsk:Office button > Word Options > Proofing > AutoCorrect Options > sæt flueben i Replace text as you type.

Word 2010 og Word 2013

Dansk:Filer > Indstillinger (knap nederst i dialogboksen) > klik på Korrektur (til venstre i dialogboksen) > Indstillinger for Autokorrektur (knap til højre i dialogboksen) > sæt flueben i Udskift teksten under skrivning.
Engelsk:File > Options > Proofing > AutoCorrect Options > sæt flueben i Replace text as you type.

Nedenfor er vist et udsnit af dialogboksen Autokorrektur:

Udsnit af dialogboksen Autokorrektur
Udsnit af dialogboksen Autokorrektur

(dialogboks)

Tags: , , , , , ,
>