Sådan kan du arbejde flere steder i et dokument på en gang

Hvis du arbejdet i store Word-dokumenter, ønsker du sikkert af og til at se eller arbejde flere steder i et dokument på samme tid, f.eks. for at sikre konsistens i indholdet eller for at flytte indhold fra et sted til et andet. Word giver to muligheder for dette:

 1. Du kan opdele vinduet på tværs, så indholdet kan ses i to ruder under hinanden i samme vindue.

eller

 1. Du kan åbne et (eller flere) ekstra vinduer, som viser samme dokument Disse vinduer kan du placere frit på skærmen, f.eks. ved siden af hinanden.

Begge muligheder er forklaret nedenfor:

Sådan kan du opdele vinduet i to dele på tværs

 1. Word 2003: Vælg menuen Vindue > Opdel(Window > Split).
  Word 2007, Word 2010 eller Word 2013: Vælg fanen Vis > Opdel (View > Split). Se illustrationen nedenfor.
Figur 1. Kommando til at opdele vinduet.
Figur 1. Kommando til at opdele vinduet.

 

 1. Der vises nu en vandret streg, som opdeler vinduet. Markøren er automatisk placeret oven på stregen. Træk delestregen op eller ned til den ønskede placering.

Øverste og nederste visning af dokumentet kan have forskellige indstillinger, og du kan scrolle uafhængigt i de to dele. Som vist i Figur 2 nedenfor, kan du f.eks. have forskellig zoom-indstilling, og du kan have vist formateringsmærker (Ctrl+Shift+8) i den ene del og ikke i den anden.

Figur 2. Opdelt vindue.
Figur 2. Opdelt vindue.

 

Du kan når som helst trække delestregen op eller ned.

Hvis du med musen skifter fra den ene del til den anden, skal du først klikke en gang for at aktivere den modsatte del, før du kan redigere indholdet.

TIP: Du kan i stedet benytte tastaturgenvejen Alt+Ctrl+S til at opdele vinduet.

Sådan fjerner du opdelingen

 • Gentag punkt 1 ovenfor eller
 • Tast Alt+Ctrl+S eller
 • Dobbeltklik på delestregen

Sådan kan du åbne flere separate vinduer, som viser samme dokument

 1. Word 2003: Vælg menuen Vindue > Nyt vinue(Window > New Window).
  Word 2007, Word 2010 eller Word 2013: Vælg fanen Vis > Nyt vindue (View > New Window). Se illustrationen nedenfor.
Figur 3. Kommando til at opdele vinduet.
Figur 3. Kommando til at opdele vinduet.

 

Der åbnes nu et separat vindue med samme dokument. Vinduerne får tilføjet et løbenummer efter navnet i titellinjen:

 

Figur 4. Vinduerne får løbenumre.
Figur 4. Vinduerne får løbenumre.

 

Du kan åbne flere vinduer, hvis du ønsker det. Det kræver dog nok, at du har en stor skærm eller at du arbejder på flere skærme på en gang.

Du kan frit arbejde i de forskellige vinduer. Det er et og samme dokument, du arbejder i, så alle ændringer bliver gemt i samme dokument. I forhold til opdeling på tværs kan du frit placere vinduerne, som det passer bedst på skærmen, f.eks. ved siden af hinanden, hvilket tit vil give det bedste overblik.

Du kan lukke sådanne ekstra vinduer på samme måde som andre vinduer.

Du kan evt. benytte kommandoen Arranger alle (Arrange All) til at arrangere dine vinduer (kommandoen findes under/ved siden af Nyt vindue-kommandoen). Kommandoen arrangerer alle åbne Word-vinduer under hinanden. Personligt synes jeg, at jeg får det bedste overblik ved at arrangere vinduerne ved siden af hinanden, så der er plads i højden.

Du er sikkert af og til i en situation, hvor du arbejder med ét Word-dokument, mens du ønsker at kunne se et andet dokument. Der kan være mange situationer, hvor det kan være relevant. Jeg har f.eks. i forbindelse med en totalt ny opsætning af et dokument haft brug for at sammenholde det med originalen for at sikre, at der ikke manglede noget af indholdet i den nye opsætning. Word har en Sammenlign-funktion (Compare), som samler to dokumenter til ét dokument og markerer alle forskelle, men den egner sig kun, hvis de to dokumenter er forskellige versioner af samme dokument, hvor opsætningen er stort set den samme, og hvor forskellene i indhold ikke er for omfattende. Men heldigvis er der en anden fiks mulighed:

I Word 2003 og senere versioner er der en indbygget funktion, som gør det muligt lynhurtigt at få arrangeret to dokumenter ved siden af hinanden. De to dokumenter kan oven i købet automatisk følges ad, når du scroller, dvs. at du ikke behøver at hoppe fra vindue til vindue for at klare den opgave. Funktionen er langt hurtigere end den manuelle proces med at ændre størrelse på vinduer og arrangere dem ved siden af hinanden.

Forklaring til både Word 2003 og Word 2007/2010/2013 findes nedenfor:

Relaterede links

Sådan kan du med to klik arrangere to dokumenter ved siden af hinanden, så du visuelt
kan sammenligne indhold m.m.

Tags: , , ,
>