F4 – en fantastisk nyttig tastaturgenvej, som kan spare dig for masser af tid i Word

Brugen af tastaturgenveje i Word kan generelt spare dig for masser af tid. Jeg har løbende nævnt en række forskellige genveje, som du kan have nytte af. Blandt genvejene har jeg også ved flere lejligheder nævnt F4, men det har altid været i sammenhæng med noget andet.

F4 er en utrolig nyttig genvej, som alt for få Word-brugere tilsyneladende kender til, så derfor får den nu sin helt egen artikel her på bloggen. Jeg bruger selv F4 mange gange hver dag.

F4 eller Ctrl+Y – to genveje til det samme

I stedet for at taste F4 kan du taste Ctrl+Y, som udretter præcis det samme. I det følgende vil jeg af praktiske grunde kun nævne F4.

Og hvad er det så lige, F4 kan?

Den korte forklaring

F4 gentager det, du lige har gjort eller annullerer Fortryd (Undo

Den noget længere forklaring

F4 fortsætter med at gentage den seneste handling, indtil du har foretaget en ny handling, som så vil være det, som F4 gentager. Du kan bruge F4 til at gentage den samme handling, så mange gange, du måtte ønske. En handling kan i den sammenhæng godt være en ganske lille ting. Hvis du f.eks. indsætter en tabel og straks derefter taster Enter for at indsætte et nyt afsnit, vil F4 gentage indsættelsen af et afsnit og ikke indsættelse af en tabel.

Hvis du taster F4 og ikke får det resultat, du forventede eller håbede på, kan du bare med det samme taste Ctrl+Z (eller klikke på Fortryd) for at fortryde.

Jeg vil give nogle eksempler, som forhåbentlig kan give dig lyst til at prøve at bruge F4, hvis det ikke allerede er en indgroet del af dine operationer i Word.

  1. Du har lige har markeret tekst og ændret farven på teksten til rød. Du kan nu fortsætte med at markere anden tekst i samme dokument eller andre dokumenter og taste F4 for at skifte farve på den nyligt markerede tekst til samme røde farve.
  2. Du kan ikke blot gentage én type formatering med F4. Eksempel: du markerer tekst, åbner dialogboksen Skrifttype (Font) og foretager en række valg deri (f.eks. ændring af skrifttype, størrelse og understregning) og klikker OK.

    Du kan nu fortsætte med at markere anden tekst i samme dokument eller andre dokumenter og taste F4, og du vil få gennemført alle de ændringer, du valgte i dialogboksen, på den nyligt markerede tekst. Bemærk, at hvis du foretager de samme ændringer i den først markerede tekst ved at vælge ændringerne en ad gangen via Båndet (Ribbon) (eller via værktøjslinje, hvis du bruger Word 2003 eller tidligere)) og ikke via dialogboksen, bliver handlingerne opfattet som enkeltstående handlinger, og kun den sidste af dem vil blive gentaget.

  3. Generelt gælder – som i eksemplet ovenfor – at du kan gentage en hel serie af valg på én gang med F4, hvis disse valg er foretaget via en dialogboks. Så opfatter Word nemlig valgene som én handling. Ud over dialogboksen Skrifttype (Font) kan det f.eks. tit være nyttigt at gentage en serie af valg foretaget i dialogboksen Afsnit (Paragraph) eller i dialogboksen Sideopsætning (Page Setup).
  4. Du kan også bruge F4 til at gentage tekst, du lige har skrevet. Skriv, tast F4 og teksten bliver gentaget. Du kan dog ikke være sikker på, hvor langt tilbage fra teksten gentages. Jeg kan ikke finde faste regler for det. Du må lade det komme an på en prøve.
  5. Der er nogle handlinger, der – uvist af hvilken grund – ikke ”virker” sammen med F4. F.eks. kan man via dialogboksen Egenskaber for tabel (Table Properties) indstille alskens ting og sager for tabeller. Men desværre kan disse indstillinger ikke gentages med F4. Det ville ellers tit være nyttigt.
  6. Der er nogle funktioner, som er ”slå-til-og-fra”-funktioner (toggle). Når du bruger F4 i forbindelse med sådanne funktioner, virker de også som ”slå-til-og-fra” funktioner. Det gælder f.eks. fed, kursiv og understregning. Eksempel: du markerer tekst, klikker på Fed (Bold) eller taster Ctrl+B for at gøre skriften fed. Hvis du nu igen taster F4, vil fed blive slået fra igen. Det samme vil ske, hvis du har valgt fed via dialogboksen Skrifttype.

Du vil finde mange andre artikler om tastaturgenveje på bloggen. Se under kategorien Tastaturgenveje til højre. Måske du kan have nytte af dem.

Tags: , , , ,