Stavekontrol Word – problemløsning hvis det ikke virker som forventet

Når man skriver i Word, er det for de fleste en stor hjælp at have stavekontrol slået til. Der er en række indstillinger, der har betydning for, hvordan og om stavekontrollen
virker. I denne artikel vil jeg koncentrere mig om at forklare, hvad du kan tjekke, hvis stavekontrollen ikke ser ud til at virke.

Når stavekontrollen er i funktion, vil du i almindelighed se røde bølgestreger under ord, som Word ikke umiddelbart kan finde i den bagvedliggende ordbog på det aktuelle sprog.

Stavekontrol - røde bølgestreger under stavefejl
Røde bølgestreger under stavefejl

Hvis du oplever, at de røde bølgestreger ikke dukker op, er der flere ting, du bør tjekke. Nedenfor finder du beskrivelser til både Word 2003, Word 2007, Word 2010, Word 2013 og Word 2016. Det er de samme ting, du skal tjekke i de forskellige versioner, men det er forskelligt, hvordan du finder de pågældende indstillinger.

Word 2003 – indstillinger for stavekontrol

TJEK 1

  1. Vælg Funktioner > Indstillinger > fanen Stave- og grammatikkontrol (Tools > Options > fanen Spelling and Grammar).
  2. I dialogboksen Indstillinger:
  • Slå TIL: Løbende stavekontrol (Check spelling as you type).
  • Slå FRA: Skjul stavefejl i dette dokument (Hide spelling errors in this document). Hvis denne indstilling er slået til, vil stavekontrollen fortsat køre, hvis indstillingen ovenfor er slået til, men der vises ingen røde bølgestreger. Det ser derfor du, som om Word ikke registrerer fejlene. Først hvis du kører en stavekontrol (F7), vil Word vise dig, hvor der er potentielle fejl.
Indstillinger du bør tjekke, når stavekontrol ikke virker
Indstillinger du bør tjekke, når stavekontrol ikke virker

 

TJEK 2

Hvis ovenstående ikke løser problemet, så tjek at stavekontrol ikke er slået fra for hele eller dele af teksten. Gør sådan:

  1. Marker den tekst, der skal tjekkes. Dobbeltklik på ikonet i Statuslinjen, der viser sproget (f.eks. Dansk). I dialogboksen Angiv sprog (Language):
  • Vælg det relevante sprog (øverst i dialogboksen). Det er vigtigt, at du ikke springer over dette, da næste punkt ellers ikke har den rigtige effekt.
  • Sørg dernæst for, at indstillingen Kontroller ikke stavning eller grammatik (Do not check spelling or grammar) er slået FRA. Se illustrationen nedenfor.
Dialogboksen Angiv sprog
Dialogboksen Angiv sprog

Hvis røde forbølgestreger for stavekontrol kun mangler i tekst skrevet med en bestemt typografi

Bemærk, at indstillingen Kontroller ikke stavning eller grammatik kan være slået til i selve definitionen af en typografi. Det kan f.eks. være relevant for typografier, som benyttes til specielt indhold, som ellers misvisende ville resultere i masser af røde bølgestreger. Jeg bruger f.eks. dette i typografier, som benyttes til at vise programmeringskode. Hvis det i et dokument viser sig, at de røde bølgestreger mangler under tekst skrevet med en given typografi, er det sandsynligt, at det skyldes, at ovenstående indstilling er slået til i typografidefinitionen. Du bør da redigere typografidefinitionen, hvis du ønsker stavekontrollen sat i funktion.

Word 2007 – indstillinger for stavekontrol

Følg anvisningerne for Word 2003, dog med den ændring, at indstillingerne under TJEK 1 findes via Office-knappen > Word-indstillinger > kategorien Korrektur (Office-knappen > Word Options > Proofing). Se ilustrationen nedenfor.

Hvis du ikke kan se sprog i Statuslinjen: højreklik i Statuslinjen og vælg Sprog (Language).

Indstillinger for stavekontrol i Word 2007, Word 2010 og Word 2013
Indstillinger for stavekontrol i Word 2007, Word 2010, Word 2013 og Word 2016

 

Word 2010, Word 2013 og Word 2016 – indstillinger for stavekontrol

Følg anvisningerne for Word 2003, dog med den ændring, at indstillingerne under TJEK 1 findes via Filer > Indstillinger > kategorien Korrektur (File > Options > Proofing). Se også illustrationen ovenfor.

Bemærk, at der er forskelle på navngivningen af nogle af indstillingerne i de forkellige versioner af Word. F.eks. er Brug kontekstafhængig stavekontrol (Use contextual spelling – findes i Word 2007 og Word 2010) ændret til Ord, der ofte misforstås i Word 2013 og Word 2016 (Frequently confused words).

Hvis du ikke kan se sprog i Statuslinjen: højreklik i Statuslinjen og vælg Sprog (Language).

Se de øvrige artikler under kategorien Stavning og korrektur

Tags: , , , ,
  • god og grundig information, tak for det. Jeg har det problem med word 2011 Mac, at jeg har sat det generelle sprog på computeren til dansk, og i word opsætningen også dansk som skrivesprog, men den bliver ved med at sætte røde streger under næsten alle ord. Når jeg så går ind i stavekontrollen kan jeg ikke “tilføje” det pågældende ord men kun ignorere det? Hvad mangler jeg at gøre? På forhånd tak for svaret

  • >