Sådan kan du let overføre sideopsætning fra en sektion til en anden eller fra et dokument til et andet

Via dialogboksen Sideopsætning (Page Setup) i Word kan du definere margener, sideretning (stående eller liggende) og en lang række andre parametre, som påvirker udseendet af dit dokument.

I nogle dokumenter kan det være nødvendigt at benytte forskellige sideopsætninger i forskellige dele af dokumentet. Du kan f.eks. have brug for at vende nogle sider til liggende format, mens andre sider er i stående format. Sideopsætningen knytter sig til sektioner. Et dokument består som udgangspunkt af én sektion. Hvis forskellige dele af et dokument skal have forskellig sideopsætning, kræver det, at du indsætter sektionsskift (section breaks) i dokumentet.

Måske har du ændret i sideopsætningen i én sektion og ønsker at ændre en eller flere andre sektioner på samme måde. Jeg har tidligere skrevet, at tastaturgenvejene Ctrl+Y og F4 kan bruges til at gentage det, du lige har gjort (se ”Brug tastaturgenveje – spar tid”). Det kan du udnytte, hvis du lettest muligt vil have overført sideopsætningen fra en sektion til en anden.

Gør sådan

  1. Klik et vilkårligt sted i den sektion, der har den sideopsætning, du vil kopiere.
  2. Åbn dialogboksen Sidelayout.

Word 2007 og nyere versioner af Word: Du kan åbne dialogboksen via fanen Sidelayout > klik på pilen i nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning (Page Layout > Page Setup).

Word 2003 eller tidligere: Du kan åbne dialogboksen via Filer > Sideopsætning (File > Page Setup).

  1. Klik OK i dialogboksen (du skal ikke ændre noget i dialogboksen).Ved at klikke OK registrerer Word de aktuelle indstillinger, og det kan du udnytte.
  2. Gå til den sektion, hvortil du vil overføre sideopsætningen.
  3. Tast Ctrl+Y eller F4.

Så skulle alle indstillinger for sidelayout være overført.  Metoden betyder ikke blot, at du sparer tid. Den sikrer også, at  sideopsætningen bliver fuldstændig den samme for de pågældende sektioner.

Gentag punkt 4-5 med det samme, hvis du vil overføre den  kopierede sideopsætning til flere sektioner.

Hvis du vil overføre sideopsætningen fra et dokument til et andet dokument

I stedet for at overføre sideopsætningen mellem to sektioner i samme dokument, kan du overføre sideopsætningen fra et dokument til et andet. Sørg for, at begge dokumenter er åbne på forhånd. Følg punkterne ovenfor, blot med den forskel, at du i punkt 4 ikke skal gå til en anden sektion i samme dokument men i stedet aktivere det andet dokument.

Tags: , , , ,