Opdatering af felter i Word – hvordan virker det?

Som forklaret i andre artikler på bloggen, er et felt i Word et sæt koder, der instruerer Word i automatisk at indsætte materiale i et dokument. Felter bruges i mange sammenhænge som f.eks. til sidetal, indholdsfortegnelser og krydshenvisninger.

Du har sikkert bemærket, at f.eks. sidetal, som er placeret i sidehoved eller -fod i et dokument, automatisk bliver opdateret i takt med, at dokumentets indhold ændres. Derimod sker det ikke for f.eks. indholdsfortegnelser eller krydshenvisninger i hovedområdet af dokumentet - her skal du selv sørge for, at felterne bliver opdateret, så de viser det korrekte indhold.

Jeg har skrevet en udførlig artikel på engelsk om, hvordan de forskellige typer af felter bliver opdateret. Den artikel kan muligvis være til nytte for dig:

I denne artikel vil jeg blot liste nogle af hovedpunkterne. Se den engelske artikel for en detaljeret oversigt og forklaring.

Du kan finde flere artikler relateret til felter under emnet Felter til højre.

Felter i sidehoved og sidefod

Næsten alle felter i sidehoved og -fod i et dokument opdateres automatisk af Word, når du åbner et dokument. Det gælder dog ikke feltet FILENAME, som viser navnet på det aktuelle dokument.

Felter i andre dele af et dokument

Nogle felter opdateres automatisk, når der sker ændringer i indholdet, mens andre kræver, at du manuelt opdaterer felterne.

Nogle felter opdateres, hvis du skifter til Vis udskrift

Visse typer af felter opdateres automatisk, hvis du skifter visning til Vis udskrift (Print Preview). Det gælder for felter, der er relateret til ombrydning. Ombrydning finder sted, når Word danner linjeskift og sideskift og på anden vis beregner, hvordan indholdet skal fordeles på siderne i udskrift.

TIP: Du kan taste Alt+Ctrl+I for at skifte til Vis udskrift. For at vende tilbage til den oprindelige visning, tast Esc.

Liste af felter, som opdateres ved skift til Vis udskrift

DATE
FTNREF
IF
NOTEREF
NUMPAGES
PAGE
PAGEREF
PRINTDATE
REF
SAVEDATE
SECTIONPAGES
SEQ
STYLEREF
TIME

Sådan kan du hurtigt opdatere alle felter

  1. Tast Ctrl+A for at markere alt.
  2. Tast F9 for at opdatere alle felter i det markerede.

TIP: Metoden ovenfor kan kun opdatere felter i ét område af dokumentet ad gangen (hovedområdet, sidehoved, sidefod, fodnoter, slutnoter m.fl.). Du kan bruge en makro til at opdatere alle felter i hele dokumentet på én gang. Du finder en sådan makro i artiklen Makro som opdaterer alle felter i et Word-dokument.

Sådan kan du sikre, at alle felter opdateres ved udskrivning

Hvis du vil sikre, at alle felter i et dokument bliver opdateret, når du udskriver et dokument, skal du slå følgende indstilling til:

  • Filer > Indstillinger > Vis > Opdater felter før udskrivning (File > Options > display > Update fields before printing)
Tags: ,