Om registrering af ændringer i Word

Word indeholder avancerede værktøjer, som du kan bruge til at markere ændringer, der laves i Word-dokumenter. I Word bruges betegnelsen registrer ændringer om det at markere ændringer. I engelsk version af Word er betegnelsen Track Changes.

Registrering af ændringer er nyttig i mange situationer. Funktionen er f.eks. meget benyttet i forbindelse med kontrakter og lignende dokumenter, hvor flere personer tit er involveret i processen med at gøre dokumenterne færdige.

Registrering af ændringer kan også være nyttig, hvis du har brug for at bede andre om feedback på et dokument, du arbejder med. Hvis ændringerne er lavet med Registrer ændringer slået til, kan du få vist ændringerne. På den måde er det let for dig at se, hvilke forslag til ændringer, der er givet.

I Word kan du også finde forskellene mellem to versioner af et dokument, selv om Registrer ændringer ikke er blevet brugt i første omgang. Word har en funktion, som kan sammenligne dokumenter og automatisk markere forskellene på samme måde, som hvis ændringerne var lavet ved at bruge funktionen Registrer ændringer.

Funktionaliteten til registrering af ændringer i Word kan være lidt indviklet at få styr på i alle detaljer. Forudsætningen for, at du kan få fuldt udbytte af funktionaliteten er, at du forstår principperne i, hvordan Registrer ændringer virker. Læs mere om det nedenfor.

Hvor findes værktøjerne til registrering af ændringer i Word?

Du kan finde værktøjerne til registrering af ændringer på fanen Gennemse. Se illustrationen nedenfor, hvor værktøjerne er indrammet. Det drejer sig om værktøjerne i grupperne Registrerer ændringer, Ændringer og Sammenlign.

Rigstrering af ændringer i Word – Værktøjer til Registrer ændringer findes på fanen Gennemse i Båndet i Word

Figur 1. Værktøjer til Registrer ændringer findes på fanen Gennemse i Båndet i Word.

De grundlæggende principper bag registrering af ændringer i Word

For at kunne udnytte Words funktionalitet til registrering af ændringer bedst muligt, er det vigtigt at forstå principperne i, hvordan det virker.

Når du arbejder med Registrer ændringer, skal du fortælle Word, hvad du vil. Det forgår på fire planer:

Hvad skal du fortælle Word?

Bemærkninger

1. Fortæl Word, at ændringer skal registreres.

Registrer ændringer kan slås til og fra efter behov. Når funktionen er slået fra, bliver nye ændringer ikke markeret, men der kan være tidligere ændringer i dokumentet.

2. Fortæl Word, at ændringer skal vises.

Ændringer kan vises eller skjules.

Ændringerne forsvinder ikke, selv om de er skjult. Du kan slå visning af dem til og fra efter behov.

3. Fortæl Word, hvordan ændringerne skal vises.

Ændringer kan vises på en del forskellige måder.

4. Fortæl Word, at ændringer skal accepteres eller afvises.

Ændringer bliver i dokumentet, indtil de bliver accepteret eller afvist. Det gælder, uanset om du kan se dem eller ej.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på det, så du ikke utilsigtet kommer til at sende et Word-dokument til andre, mens det stadig indeholder registrerede ændringer.

Artikel, som forklarer alt om registrering af ændringer i Word

Jeg har skrevet en meget omfattende artikel på engelsk om. hvordan Registrer ændringer virker, Track Changes in Word – how it works. I den artikel kan du finde information om al funktionalitet i relation til Registrer ændringer i Word og om, hvordan det hele virker.

Artiklen gælder for Word 2013, Word 2016, Word 2019, Word 2021 og Word til Microsoft 365.

Du kan bruge oversigten nedenfor som hjælp til at finde kommandoer i dansk version af Word ud fra den engelske artikel.

Oversigt over engelsk og dansk terminologi i forbindelse med Registrer ændringer i Word

Nedenfor har jeg lavet en oversigt, der viser engelske og danske betegnelser side om side for diverse funktioner relateret til Registrer ændringer i Word.

Hvis du bruger dansk version af Word, kan du forhåbentligt bruge oversigten som reference i forbindelse med artiklen Track Changes in Word – how it works.

Jeg har udeladt navne på Word-kommandoer m.m., som er umiddelbart forståelige, eller som direkte eller indirekte er dækket af andre, der anvender samme termer.

Nogle af de danske oversættelser er – som så mange andre steder i Word – forkerte, inkonsistente, upræcise eller misvisende.

Engelsk terminologi

Dansk terminologi

Bemærkninger

Review

Gennemse

Navn på fane i Båndet, hvor værktøjerne findes.

Tracking

Registrerer ændringer

Navn på gruppe i fanen Gennemse.

Den danske oversættelse burde være ”Registrering af ændringer”.

Track Changes

Registrer ændringer

I gruppen Registrerer ændringer.

Man kan klikke på selve ikonet for at slå til/fra. Klik på teksten under ikonet for at få vist en menu.

Lock Tracking

Lås registrering af ændringer

I menuen Registrer ændringer.

Display for Review

Vis til gennemsyn

Menu.

Simple Markup

Simpel markering

I menuen Vis til gennemsyn.

All Markup

Alle markeringer

I menuen Vis til gennemsyn.

No Markup

Ingen markeringer

I menuen Vis til gennemsyn.

Original

Oprindelig

I menuen Vis til gennemsyn.

Burde være ”Original” på dansk

Show Markup

Vis markering

Menu

Comments

Kommentarer

I menuen Vis markering.

Insertions and Deletions

Indsættelser og sletninger

I menuen Vis markering.

Formatting

Formatering

I menuen Vis markering.

Balloons

Bobler

Menu i menuen Vis markering.

Show Revisions in Balloons

Vis ændringer i bobler

I menuen Bobler.

Show All Revisions Inline

Vis alle ændringer i selve teksten

I menuen Bobler.

Show Only Comments and Formatting in Balloons

Vis kun kommentarer og formatering i bobler

I menuen Bobler.

Specific People

Bestemte personer

Menu i menuen Vis markering.

All Reviewers

Alle korrekturlæsere

I menuen Bestemte personer.

”Korrekturlæser” har en smallere betydning end det engelske ”Reviewer”.

Reviewing Pane

Korrekturrude

I gruppen Registrerer ændringer.

Change Tracking Options

Rediger registreringsindstillinger

Navn på den lille pil, der åbner dialogboks.

Track Changes Options

Indstillinger for registrering af ændringer

Dialogboks.

Advanced Options

Avancerede indstillinger

Knap i dialogboks.

Advanced Track Changes Options

Avancerede indstillinger for registrering af ændringer

Dialogboks.

Track moves

Spor flytninger

I dialogboks.

Burde være ”Registrer flytninger”.

Track formatting

Spor formatering

I dialogboks.

Burde være ”Registrer formatering”.

Show lines connecting to text

Vis linjer, der peger på teksten

I dialogboks.

Changes

Ændringer

Navn på gruppe i fanen Gennemse.

Accept

Accepter

I gruppen Ændringer

Ikon og menu.

Reject

Afvis

I gruppen Ændringer.

Ikon og menu.

Accept All Changes and Stop Tracking

Acceptér alle ændringer, og stop sporing

I menu Acceptér.

Burde være ”… registrering” i stedet for ”… sporing”.

Reject All Changes and Stop Tracking

Afvis alle ændringer, og stop sporing

I menu Afvis

Burde være ”… registrering” i stedet for ”… sporing”.

Compare

Sammenlign

Gruppe

Også navn på kommando/menu.

Combine

Kombinér

I menu

Warn before printing, saving or sending a file that contains tracked changes or comments

Advar før udskrivning, lagring eller afsendelse af en fil, der indeholder registrerede ændringer eller kommentarer

Indstilling i Center for sikkerhed og rettighedsadministration.

Make hidden markup visible when opening or saving

Gør skjult kode synlig ved åbning og lagring

Indstilling i Center for sikkerhed og rettighedsadministration.

”Gør skjult kode synlig…” burde være ”Gør skjulte markeringer synlige…”.


Relateret information