Hvad er Office 365/Microsoft 365 i forhold til andre Office-versioner?

I de seneste år har der været mere forvirring omkring Office-versioner end tidligere. Med denne artikel vil jeg forsøge at kaste lidt lys over det og dermed forhåbentlig hjælpe med at gøre forvirringen lidt mindre. Men det er ikke let at få et præcist overblik.

BEMÆRK: pr. 21. april 2020 ændrede Microsoft navnet Office 365 til Microsoft 365. Tilsvarende hedder Word-versionen i Microsoft 365 nu Word til Microsoft 365 i stedet for Word til Office 365. Navneændringen gør det ikke lettere at finde rundt i de mange forskellige betegnelser. I teksten nedenfor har jeg brugt det nye navn, Microsoft 365.

Tidligere kunne man udelukkende købe en Office-pakke som et engangskøb. Man kan fortsat købe Office på den måde. Tidligere var programmerne på en CD, men nu downloader man programmerne. En Office-pakke indeholdt/indeholder Word og diverse andre programmer. Mængden af programmer varierede/varierer alt efter hvilken variant af Office-pakken, det er tale om. Der kom normalt en ny Office-pakke til Windows (PC) hvert tredje år. Disse Office-pakker var/er navngivet med et årstal, f.eks. Office 2007, Office 2013, Office 2016 og Office 2019. Ind imellem er der fra Microsoft kommet rettelser og sikkerhedsopdateringer til Office-pakkerne, men der er ikke kommet ny funktionalitet og sådan er det i princippet fortsat for engangskøbene.

Tilsvarende Office-pakker til Mac kom normalt et år senere end Office-pakker til PC, og de havde derfor andre årstal (f.eks. Office 2007 til Windows versus Office 2008 til Mac og Office 2010 til Windows versus Office 2011 til Mac). Det har gjort det muligt alene ud fra årstallet at vide, om der var tale om en version til Windows (PC) eller Mac, og det har været praktisk i mange tilfælde. Denne indirekte information baseret på årstallet er desværre gået tabt fra og med Office 2016, som findes i to versioner, en til hver af platformene - og det giver en ny form for forvirring, f.eks. i relation til spørgsmål stillet af brugere i diverse fora. Det samme gælder for Office 2019, som blev frigivet i oktober 2018.

En Office-pakke købt som engangskøb har man ret til at bruge, så længe man ønsker. Men Microsoft stopper support og sikkerhedsopdatering af en Office-pakke efter en vis periode. Når der ikke længere kommer sikkerhedsopdateringer, kan det derfor være en god idé at skifte til en nyere version, så man ikke udsættes for unødige risici. Du kan dog fortsætte med at bruge en gammel version, hvis du ønsker det.

Microsoft 365 er en måde at købe Office på - abonnement i modsætning til engangskøb

Samtidig med lanceringen af Office 2013 introducerede Microsoft en ny måde at købe Office-programmerne på. I stedet for at købe en Office-pakke som et engangskøb, kan man købe Office-pakken som en abonnementsløsning, hvor man betaler hver måned eller en gang om året. Denne abonnementsordning kaldes Microsoft 365. Microsoft 365 kan også købes i forskellige varianter i lighed med Office købt som engangskøb. Microsoft gør tilsyneladende mere og mere for at få brugere over på Microsoft 365 i stedet for Office-versioner købt som engangskøb.

Med Microsoft 365 får man automatisk den seneste Office-version, som pt. ca. modsvarer Office 2019, der er den seneste Office-version, der kan købes som engangskøb.

Microsoft 365 bliver løbende og automatisk opdateret, og der kan løbende ske ændringer med funktionaliteten i den version man har. Denne form for automatisk opdatering kan måske se ud som en ubetinget fordel, men sådan er det ikke nødvendigvis. I virksomheder, hvor man tit skal have Office-programmerne til at spille sammen med anden software, kan det f.eks. give problemer, at der på dem måde kan ske ændringer, som man ikke selv har planlagt. Man kan dog abonnere på opdateringer med forskellige intervaller, så der er mulighed for at undgå alt for hyppige opdateringer.

Programmerne i Microsoft 365 har nu fået deres egne navne

I de første versioner af Microsoft 365 (som dengang hed Office 365) havde de enkelte programmer samme navne som i den seneste "faste" version, f.eks. Word 2013 og Word 2016 (tilsvarende Excel 2013 og Excel 2016 osv.). Microsoft har nu ændret det, så de enkelte programmer til Microsoft 365 ikke længere har samme navne som den seneste engangskøbs-version, som pt. er Office 2019. Word i Office 2019 hedder Word 2019. I Office 365 er navnet nu Word til Microsoft 365 på dansk, mens det er Word for Microsoft 365 på engelsk. Det er ikke praktisk med sprogafhængige navne, men det kan dog alligevel hjælpe en smule på forvirringen, at der bruges selvstændige navne til Microsoft 365-programmerne.

Sammendrag

  • Microsoft 365 er ikke en bestemt Office-pakke - det er en bestemt måde at købe Office-pakken på.
  • Hvis man har Microsoft 365, har man automatisk den seneste Office-pakke, som pt. ca. svarer til Office 2019. Man kan vælge mellem mere eller mindre hyppige opdateringer af Microsoft 365.
  • Da Microsoft 365 bliver opdateret løbende, kan der være mindre forskelle på funktionalitet mellem den Word-version, man har købt i en Office-pakke som engangskøb og Word købt som den del af Microsoft 365.
  • Du kan stort set altid gå ud fra, at de artikler på bloggen, som omhandler Word-versioner inkl. den seneste "faste" version også gælder for Word til Microsoft 365 og omvendt, selv om der kan være indført ændringer i Word til Microsoft 365, som ikke findes i "faste" Word-versioner.

Hvad er Office Online?

Der findes en tredje form for Office-løsning, som kaldes Office Online. Det er en gratis version af Office, hvor man ikke har programmerne installeret lokalt på sin computer. I stedet arbejder man online i en webbrowser. Med online-versionen kan man ikke fuldt ud det samme, som man kan i programmerne, der er købt og installeret på ens egen computer.

Link til Microsoft-artikel om Microsoft 365 og Office Online

Hvad er forskellen mellem Microsoft 365 og Office 2019?

Tags: , , , ,