Mellemrum usynligt, indtil du skriver et andet tegn – forklaring og løsning

Hvis du bruger Word 2013 eller en nyere version af Word, kan du komme ud for, at der tilsyneladende ikke sker noget, når du trykker på Mellemrumstasten. Først når du taster et andet tegn, dukker dit indtastede mellemrum op. Nedenfor kan du læse en forklaring på, i hvilke situationer, det sker - og du får også anvisning på, hvordan du kan undgå problemet.

Jeg ved ikke, om fænomenet med den specielle opførsel af mellemrum er en fejl i Word, eller om det er lavet sådan ”by design” fra Microsofts side. Fænomenet forekommer ikke i Word 2010 og tidligere versioner.

Forklaring på problemet med, at mellemrum ikke dukker op med det samme

Problemet med "det forsinkede mellemrum" forekommer i visning Udskriftslayout (Print Layout), hvis du taster et mellemrum lige før et sektionsskift (section break). Problemet forekommer ikke ellers.

Se Figur 1 nedenfor. Formateringsmærker er slået til, så alle tegn inkl. sektionsskift og mellemrum er synlige. Det indtastede mellemrum er reelt blevet indsat. Hvis formateringsmærker ikke er vist, ser det umiddelbart ud til, at der slet ikke er blevet indsat et mellemrum, da markøren bliver stående på samme sted - men mellemrummet er indsat efter markøren.

Se artiklen Tips om formateringsmærker – de sære prikker, ¶-tegn og pile, du måske somme tider ser i Word
for mere information om formateringsmærker.

Mellemrum vises EFTER markøren, hvis der er et sektionsskift lige efter

Figur 1. Indtastet mellemrum vises EFTER markøren, hvis der er et sektionsskift lige efter. Den grønne streg viser markøren. Prikken lige til højre for markøren er det indsatte mellemrum. 

I det øjeblik, du taster et andet tegn end mellemrum, bliver det nye tegn indsat efter mellemrummet, og indsætningsmærket flytter sig på plads efter mellemrummet plus det nye tegn.

Hvis du taster flere mellemrum efter hinanden lige før et sektionsskift, bliver markøren fortsat stående, indtil du taster noget andet, som så bliver indsat efter alle mellemrummene.

Sådan kan du få mellemrum foran sektionsskift til at opføre sig normalt

Når du ved, hvordan det virker, kan du måske acceptere, at mellemrum umiddelbart før et sektionsskift først dukker op, når et "synligt" tegn indtastes efter mellemrummet.

Men du kan undgå problemet, hvis du sørger for, at der er et afsnitstegn (paragraph mark) umiddelbart før sektionsskiftet:

  1. Klik lige foran sektionsskiftet.
  2. Tast Enter.

Se Figur 2 nedenfor:

Mellemrum vises korrekt FØR markøren, hvis du indsætter et afsnitstegn foran sektionsskiftet

Figur 2. Hvis du indsætter et afsnitstegn (tast Enter) lige før afsnitstegnet, vises et indtastet mellemrum som normalt, dvs. før markøren. 

TIP: Som nævnt ovenfor forekommer problemet med mellemrum foran sektionsskift kun i visningen Udskriftslayout (Print Layout). Hvis du f.eks. skifter til visning Kladde (Draft) eller Disposition, forekommer problemet ikke. I de visninger vil sektionsskift være vist i en separat linje.

Tags: ,