Word 2016 – hvad er nyt?

Microsoft Office 2016, som også inkluderer Word 2016, frigives officielt den 22. september 2015 – datoen, hvor også denne artikel er publiceret.

Med hensyn til funktionalitet ligger Word 2016 tæt på Word 2013. Derfor vil de fleste Word-brugere nok ikke opleve de store forskelle.

Du skal være opmærksom på, at Microsoft denne gang har lavet en Office 2016 til både Windows og til Mac. Windows- og Mac-versionerne plejer at komme forskudt, så årstallene har hidtil været forskellige, men det gælder altså ikke for Office 2016. Det skal nok give lidt forvirring – dermed er der også to forskellige W0rd 2016, Windows-version og PC-version. Alle Word-artikler på denne blog handler om Word til Windows (PC) – det gælder derfor også denne artikel.

Hvad kræves for at kunne installere og anvende Word 2016?

Forudsætningen for at kunne anvende Word 2016 er, at man har Windows 7 eller senere version, og at man har et Office 365-abonnement. Hvis du har et sådant abonnement, kan du få Office 2016 fra Office.com/myaccount. Hvis du ikke har et Office 365-abonnement, kan du købe det fra Office.com.

Microsoft lægger i sin beskrivelse af Office 2016 især vægt på, at Office 2016, og dermed også Word 2016, gør det lettere at samarbejde end tidligere versioner. Det kan være vigtigt for mange, men det har givetvis ikke den store betydning for alle Word-brugere.

Nedenfor har jeg i kort form beskrevet, hvad der er nyt i Word 2016 i forhold til Word 2013. Desuden kan du finde links til yderligere information.

Nyt i Word 2016

Forbedret hjælp

Det er både min og mange andre Word-brugeres erfaring, at en ny Word-version ikke nødvendigvis har ført til forbedret hjælp – snarere er det gennem en række versioner gået modsat. Det kan være temmelig vanskeligt at finde relevant hjælp i Word. Det gælder også, selv om man søger på helt konkrete ord fra brugergrænsefladen i Word – man får tit fuldstændig irrelevante forslag. Forhåbentlig vil mange brugere opleve, at det bliver lettere i Word 2016.

En af ændringerne i Office 2016 og dermed også Word 2016 er en ny funktionalitet til at finde hjælp. Lige over båndet, efter de forskellige faner, finder du Fortæl mig, hvad du vil gøre… (Tell me what you want to do). Hvis du klikker på teksten, kan du med dine egne ord skrive, hvad du gerne vil, f.eks. “indholdsfortegnelse” eller ”indsætte en krydshenvisning”. Hvis Word, mens du skriver, finder noget, som kunne være det, du søger efter, vises forslagene nedenfor søgefeltet. Så kan du blot vælge en af de muligheder, hvis det ser relevant ud. Ellers tast Enter, når du har skrevet din tekst. Word prøver så at finde noget, som kan være det, du leder efter. I eksemplet med “indsætte en krydshenvisning” vil Word åbne dialogboksen Krydshenvisning. Du kan dog ikke på nogen måde være sikker på, at Word finder noget, som er relevant for dig. Der er desuden den ulempe ved løsningen, at man ikke får vist, hvorfra man selv kan vælge kommandoen, som i dette eksempel åbner en dialogboks. På den måde lærer man ikke at finde rundt i brugergrænsefladen. Men i forhold til hjælpen i de seneste versioner er det bestemt et fremskridt.

Nedenfor er vist et eksempel på brug af Fortæl mig, hvad du vil gøre…

Nyt i Word 2016 - Fortæl mig, hvad du vil gøre
Nyt i Word 2016 – Fortæl mig, hvad du vil gøre
Fortæl mig, hvad du vil gøre - indtast det, du søger
Fortæl mig, hvad du vil gøre – indtast det, du søger

Smart opslag (Smart Lookup)

Du kan højreklikke i et ord eller markere flere ord og vælge Smart opslag (Smart Lookup). Det vil vise ruden Indsigt (Insights), som anvender Microsofts søgemaskine Bing til at finde resultater. Ruden Indsigt har to faner, Udforsk (Explore) og Definer (Define). Udforsk viser generelle søgeresultater for det, du søgte på, mens Definer viser definitioner, hvis sådanne findes. I mange tilfælde vil der ikke være noget resultat på fanen Definer.

Nyt i Word 2016 - Smart opslag
Nyt i Word 2016 – Smart opslag
Smart opslag - eksempel på resultat, fanen Definer
Smart opslag – eksempel på resultat, fanen Definer

Mulighed for at håndskrive matematiske ligninger (equations)

En ny kommando, Håndskrevet ligning (Ink Equation), er tilføjet til fanen Indsæt > Ligning (Insert > Equation > Ink Equation). Du kan bruge kommandoen til at håndskrive ligninger med finger eller pen, hvis du har en touchpad/berøringsplade. Ellers kan du bruge musen til at skrive med. Word omsætter det skrevne til tekst, som du kan redigere.

Nyt i Word 2016 - Håndskrevet ligning
Nyt i Word 2016 – Håndskrevet ligning

Let adgang til deling af dokumenter

Hvis du skal dele et dokument med andre, kan du klikke på Del (Share) øverst til højre i Word-vinduet. Det giver mulighed for at dele dokumentet i SharePoint, OneDrive, OneDrive for Business, eller du kan sende dokumentet som vedhæftet fil i en e-mail. Du kan også finde Del via fanen Filer.

Nyt i Word 2016 - Del-knap
Nyt i Word 2016 – Del-knap

Mulighed for at vælge flere typer standardfyld til figurer

Når du indsætter figurer (shapes) fra figur-galleriet, kan du i Word 2016 vælge blandt en samling af foruddefinerede fyld og temafarver.

Hvor kan du finde mere information om Word 2016 og Office 2016?

Link til indlæg på blogs.office.com af Julia White, general manager for Office 365 Technical Product Management, Admins—get ready for Office 2016, rollout begins September 22!

Hjælp til Microsoft Office 2016 (engelsk):
Need Help with Office 2016?

I artiklen Nyheder i Word 2016 finder du information, som dækker ca. det samme, som jeg har beskrevet ovenfor. Jeg har lavet illustrationer fra en dansk version af Word 2016, så du kan genkende betegnelserne. I artiklen, jeg har linket til, er teksten på dansk men illustrationerne på engelsk.

Via links på siden Startvejledninger til Office 2016 kan du downloade PDF-filer til de forskellige Office-programmer, herunder Word 2016. Informationen i PDF-filen til Word er kortfattet. Der er nok ikke meget at hente i den, hvis du kender Word fra tidligere versioner.

Hvordan er Word 2016 i forhold til Word 2007 og Word 2010?

Det følgende skal ses som min personlige vurdering.

Jeg foretrækker absolut at arbejde med Word 2010 frem for Word 2007.

Jeg foretrækker absolut også at arbejde med Word 2010 frem for Word 2013. Jeg finder, at ændringerne i Word 2013 i forhold til Word 2010 hovedsageligt er negative i forhold til mit arbejde med dokumenter. Når jeg f.eks. udvikler skabeloner, har jeg brug for at arbejde med stor præcision. Jeg har derfor næsten altid slået visning af Tekstgrænser (Text boundaries) til (Filer > Indstillinger > Avanceret > under Vis dokumentindhold: Vis tekstgrænser). Den funktionalitet er spoleret i Word 2013 og indtil videre også i Word 2016. Jeg ved dog, at Microsoft – efter kraftigt udtalt ønske fra mig og andre brugere (bl.a. givet via word.uservoice) – arbejder på at genetablere den funktion. Tilbageskridtene gælder også ændringerne i design med de meget forenklede ikoner, som gør det svært at skelne tingene fra hinanden.

I Word 2016 er der lavet lidt større kontrast end i Word 2013, hvilket er et fremskridt. Det er ikke tit, jeg selv søger i Words hjælp, men den nye hjælp må betragtes som en forbedring.

Men indtil videre vil jeg fortsat foretrække at arbejde i Word 2010 frem for Word 2016.

Tags: , , , ,
>