Lær at anvende typografier i Word – DEL I

Denne artikel er den første i en serie af artikler om typografier.

Hvis du tænker ”typografier, sådan nogen ’bruger jeg ikke”, har du en rigtig god grund til at læse videre.

Typografier (i engelske versioner af Word: styles) er et af de vigtigste grundbegreber i Word. Lær at forstå typografier, og du vil både være i stand til at lave bedre dokumenter og spare masser af tid.

Hvis du bruger Word dagligt eller næsten dagligt, og hvis du ikke er skråsikker på, hvad typografier er eller hvordan du anvender dem, tør jeg vove den påstand, at du ved nogle få timers indsats nu og i den nærmeste fremtid kan spare en god del af den tid, du ellers skal bruge på dit arbejde med dokumenter i Word i al fremtid. Samtidig vil du kunne lave dokumenter, der virker mere professionelle, og du kan slippe for nogle af de irriterende Word-drillerier, du sikkert jævnligt løber ind i.

Hvis du bare lige skal skrive en tekst for dig selv, betyder det mindre, hvordan du bærer dig ad. Men stadigvæk – når du har lært betydningen af typografier og ved, hvordan du skal anvende dem, er det hurtigere at gøre det ”rigtigt” end ”forkert”.

For virksomheder betyder udseendet af breve, tilbud, kontrakter og andre dokumenter meget for det signal, virksomheden sender udadtil. Et gennemarbejdet, pænt og konsistent layout er med til at sende et signal om kvalitet. Man når et langt skridt i den rigtige retning ved at basere alle dokumenter på gode Word-skabeloner (templates) med gennemarbejdede typografier, der bruges systematisk. Jeg vil skrive om Word-skabeloner i andre artikler.

Hvis du skulle bygge et hus

Forestil dig, at du skal bygge et hus. Hvis du bare kaster dig ud i byggeprojektet uden at planlægge arbejdet og uden at vide noget særligt om byggeri i det hele taget, kan du måske være heldig at få bygget et hus, der umiddelbart ser ud, som du gerne vil have det. Det er dog sandsynligt, at byggeprojektet tager lang tid og bliver dyrt, fordi du ikke har en plan og ikke bruger nogle hensigtsmæssige byggematerialer og -værktøjer.

Men hvad nu, hvis du får brug for at flytte en væg eller et vindue? Hvis ikke huset er bygget hensigtsmæssigt, er der stor risiko for, at loftet falder ned, vægge bryder sammen, taget bliver utæt, elinstallationerne holder op med at virke osv., når du kaster dig ud i ombygningen. Der er direkte risiko for, at du selv eller andre kommer til skade. Måske får du savet en bærende bjælke over. Der er endnu større risiko for, at det går galt, hvis en anden skal udføre ombygningen – vedkommende ved jo ikke, hvordan huset er lavet.

Kan du forstille dig, at en virksomhed ville bygge sit domicil som beskrevet ovenfor? Nej, vel?

I virkelighedens verden får du heldigvis slet ikke lov til at bygge et hus, uden at du på forhånd har dokumenteret, at du har planlagt, tegnet og beregnet projektet og at du følger alskens love og regler for byggeriet.

Når du skal bygge et dokument

Hver dag bygges der alene i Danmark adskillige tusinde dokumenter i Word, og der laves ”ombygninger” i mindst lige så mange. Der findes jo ikke på samme måde som for byggeri påtvungne love og regler for dokumenter. Jeg ved af erfaring, at mange virksomheder bygger deres dokumenter efter metoder, der kan sammenlignes med dem, der er beskrevet i byggeeksemplet ovenfor:

Hvis dokumenter ikke baseres på gode og gennemarbejdede skabeloner (templates), svarer det til at bygge et hus uden en gennemtænkt byggeplan og uden først at bygge et godt fundament.

Hvis dokumenter bygges uden gennemtænkt og konsistent brug af typografier, svarer det til at bygge et hus af uhensigtsmæssige byggematerialer.

Word indeholder en avanceret værktøjskasse med mange værktøjer, der er rettet mod forskellige typer opgaver, men en uhyggeligt stor del af dokumenterne laves ved brug af nogle få af værktøjerne – det svarer til at bygge et helt hus med hammer, skruetrækker og håndsav som de eneste værktøjer – det kan måske lade sig gøre, men det er besværligt og tidsrøvende, og det er tvivlsomt, at resultat vil vinde priser for kvalitet og skønhed.

Som for byggeriet kan det godt være, at du i første omgang kan få et dokument til at se nogenlunde ud ved at arbejde som beskrevet ovenfor, men du kan meget hurtigt få problemer, ikke mindst hvis du vil foretage ”ombygninger”. Måske skal dine dokumenter oven i købet danne grundlag for andre dokumenter, f.eks. hvis de skal oversættes til andre sprog – og så kan det gå helt galt.

Hvad er en typografi

En typografi (style) i Word er en samling af instruktioner, der fastlægger formateringen af tekst, dvs. skrifttype, skriftstørrelse, farve og et stort antal andre egenskaber.

Ethvert Word-dokument og enhver Word-skabelon indeholder som udgangspunkt en stor samling af typografier, som er defineret til forskellige formål. Der er typografier til overskrifter, brødtekst (dvs. den almindelige tekst) og meget andet. Du kan ændre de enkelte typografier, så de passer til dine behov. Du kan også oprette alle de nye typografier, du ønsker. Hvordan det gøres, vil jeg vende tilbage til i senere indlæg.

Værktøjslinjen viser den anvendte typografi

Hvis du har Word 2007, Word 2010, Word 2013 eller Word 2016, kan du desværre ikke umiddelbart se, hvilken typografi, der er i brug. Du kan dog let ændre på det – se Sådan kan du permanent få vist navnet på den anvendte typografi i Word 2007 og Word 2010 (gælder også for Word 2013 og Word 2016).

Se lidt på de to eksempler nedenfor. Hvis de to eksempler udskrives, vil de umiddelbart se ens ud. Eksemplerne er vist med formateringsmærker slået til Ctrl+Shift+8). Det betyder, at man kan se, hvad der gemmer sig i de to eksempler ud over selve bogstaverne.

Sådan bør din formatering i Word IKKE se ud

Sådan bør formatering i Word se ud

I det første eksempel ovenfor er typografien Normal brugt til hele teksten. Der er lavet direkte formatering af teksten for at ændre til større skrift, fed osv. De små prikker er mellemrum. Man kan se, at teksten er indrykket ved at taste en masse mellemrum. Afstanden mellem afsnittene er lavet ved at taste Enter flere gange – tegnet ¶ viser afslutningen på et afsnit og pilene viser tabulatorer.

I det andet eksempel ovenfor findes der ingen overflødige tegn. Alle afsnit er formateret med typografier, der styrer tekstens udseende, afstandene til andre afsnit osv. Typografinavnene kan ses til venstre.

Du kan ikke undgå at anvende typografier

Word anvender altid en typografi til et afsnit, uanset om du vælger den bevidst eller ej. Mange er vant til blot at skrive løs og løbende formatere teksten ved at markere teksten og f.eks. gøre teksten fed eller ændre skriftstørrelsen som vist i det første eksempel ovenfor. Hvis du arbejder på den måde, vil typografien Normal typisk være anvendt til det meste af teksten. Hvis du kopierer tekst fra et andet sted, kan der måske tilfældigt indsnige sig andre typografier. De fleste, der arbejder på den måde, bruger også Enter-tasten flittigt – der tastes Enter flere gange efter hinanden for at lave luft imellem afsnit.

Der er mange ulemper ved at arbejde på den måde. Dels tager det meget længere tid at formatere teksten manuelt, dels er det meget svært at sikre konsistens i formateringen, ikke blot i det enkelte dokument, men også på tværs af dokumenter. Endelig er det meget besværligt at ændre dokumentets layout, hvis det bliver nødvendigt, og man går glip af mulighederne for at bruge mange af de rigtig smarte funktioner i Word.

Hvad er fordelene ved at anvende typografier systematisk?

Nedenfor at listet nogle af de fordele, der er ved at anvende typografier systematisk:

 1. Det er let at sikre konsistens i layoutet i og på tværs af dokumenter – også selv om mange personer er involveret i arbejdet.
 2. Det er hurtigt at formatere teksten korrekt og foretage ændringer blot ved at vælge en anden typografi.
 3. Hvis man får brug for at ændre udseende på f.eks. brødteksten i et dokument, behøver man kun at justere definitionen af typografien Brødtekst, og ændringen slår automatisk igennem i alle de afsnit, der er formateret med denne typografi.
 4. Typografier kan defineres, så der automatisk skiftes til en anden, relevant typografi, når man taster Enter. F.eks. bør overskrifts-typografier defineres sådan, at de skifter til typografien Brødtekst, når man taster Enter. Dette er med til at lette arbejdet.
 5. Typografier kan defineres sådan, at en typografi arver egenskaber fra en anden typografi. På den måde kan man få ændringer til at slå igennem i mange typografier ved at ændre i én typografi.
 6. Typografier kan defineres sådan, at de f.eks. automatisk skifter til næste side eller automatisk holder sammen med næste afsnit. Det kan være med til at sikre, at teksten ombrydes hensigtsmæssigt. F.eks. kan man på den måde sikre, at overskrifter ikke står som sidste afsnit på en side eller at billedtekster ikke skilles fra den tilhørende illustration.
 7. Hvis man anvender Words indbyggede typografier til overskrifter, kan man på et øjeblik lave indholdsfortegnelser, krydshenvisninger m.m., som kan opdateres med et enkelt tastetryk, hvis man ændrer i dokumentet. De indbyggede typografier til overskrifter hedder Overskrift 1, Overskrift 2, … , Overskrift 9 i danske versioner af Word og Heading 1, Heading 2, … , Heading 9 i engelske versioner af Word.
 8. Man kan let lave sidehoveder og –fødder, som automatisk henter indhold fra teksten. Det kan man f.eks. bruge til at vise den aktuelle kapiteloverskrift på hver side. Det kan være med til at lave overskuelige og brugervenlige dokumenter (f.eks. brugervejledninger til maskiner eller andre produkter).

Dette var blot eksempler på fordelene ved at anvende typografier systematisk – der er mange andre fordele.

Mit ærinde med denne artikel har været at forklare, hvorfor det er vigtigt at anvende typografier systematisk. I Lær at anvende typografier – DEL II vil jeg forklare om de forskellige typer typografier og om, hvordan du anvender dem.

Hvis du/I har behov for det, kan jeg via mit firma, DocTools, hjælpe med at lave  Word-skabeloner, der opfylder dit/jeres behov. Jeg kan også udbygge Words værktøjskasse med ekstra værktøjer, som kan spare jer for masser af tid.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Hej Lene,

  Jeg skriver, da jeg ønsker konsistens i mit dokument og dermed vil give mig i kast med typografier og fremadrettet undgå direkte formatering mest muligt 🙂

  Som jeg kan forstå, skulle det være muligt at indrette en typografi på en sådan måde, at når der trykkes “enter”, at word automatisk laver eks. 1,5 linjeafstand efter “overskrift 1”, men blot linjeafstand 1, efter teksten “normal”. Hvordan får jeg mon tilpasset den enkelte typografi?

  Hvis muligt, ønsker jeg også, at når der trykkes “enter” efter et afsnit med en bestemt typografi, at den automatisk vælger en anden bestemt typografi, eks. at der efter “overskrift 1”, ved enter, automatisk vælges “overskrift 2”.

  Jeg håber meget, at du kan hjælpe mig!

  Mange hilsner

  Lærke

  • Hej Lærke

   Jeg har ikke mulighed for at gå i detaljer i en kommentar. Dine spørgsmål kræver i virkeligheden et meget omfattende svar, hvis det skal være fuldt dækkende. Her er noget information, som forhåbentlig kan hjælpe:

   Her er link til en Microsoft-artikel med grundlæggende information: Tilpas eller Opret nye typografier. Deri kan du se, hvordan du kan åbne dialogbokse på forskellige måder.

   Det er dialogboksen Rediger typografi, du skal bruge. I feltet Typografi i næste afsnit skal du vælge den typografi, som Word automatisk skal bruge på det nye afsnit, når du taster Enter i et afsnit med den typografi, du er ved at oprette/redigere (dens navn er i feltet Navn). Hvis du vil have Overskrift 2 til automatisk at blive anvendt efter Overskrift 1, skal du redigere Overskrift 1 og sætte Typografi i næste afsnit til Overskrift 2.

   ”Linjeafstand” angiver afstanden mellem linjer i et afsnit. Det er afstand før og efter afsnit, du skal sætte hensigtsmæssigt op for at styre luften imellem afsnit.

   I dialogboksen Rediger typografi, klik på menuen Formatér > vælg Afsnit. I dialogboksen Afsnit vælg fanen Indryk og afsnit. I feltet Før skal du angive den afstand, der skal være over første linje i afsnit med den pågældende typografi. I feltet Efter skal du vælge den afstand, som skal være efter sidste linje i afsnit med den pågældende typografi. Personligt sætter jeg oftest afstand før til 0 (nul) og en passende afstand efter i de fleste typografier (typisk lidt mindre end skriftstørrelsen, f.eks. 9 pkt. hvis skriften er 11 pkt.) og 0 som afstand før. Ved Overskrift 1-9 sætter jeg typisk en større afstand før (f.eks. 20 pkt. og en mindre afstand efter (f.eks. 6 pkt.). Når to afsnit er efter hinanden, vil afstanden mellem dem (med standardindstillinger i Word) være den største af afstanden efter det øverste afsnit og afstanden før det næste afsnit.

   Håber det hjælper.

   /Lene Fredborg

 • Hej. Jeg har et 105-siders langt dokument, hvor de overordnede emner har fået Typografien “Overskrift 1”. Det er nu mit ønske at disse emner er “unfolded”, når man åbner dokumentet, så dokumentet ser ud til at være 1-2 sider langt i stedet for 105 sider langt. Så kan man altid selv “unfolde” de emner der er relevante 🙂 Ved du, om man kan det? På forhånd tak for svar!

  • Hej Signe

   I dialogboksen Afsnit findes en indstilling på fanen Indrykning og afstand: Skjult som standard. Hvis den er slået til for en overskrift, kan indholdet under overskriften potentielt være skjult, når dokumentet åbnes.

   Men det forudsætter, at indstillingen Filer > Indstillinger > Avanceret > Udvid alle overskrifter, når du åbner et dokument, er slået FRA hos den enkelte bruger. Det er en indstilling gældende for den enkelte brugers Word og ikke en dokumentspecifik indstilling.

   Det betyder, at du ikke kan styre det på brugerens vegne, medmindre der involveres egentlig programmering.

   Personligt synes jeg, det vil være en dårlig idé som udgangspunkt at skjule indehold for brugeren. Det bør efter min mening være brugerens valg. Indholdet er vel skrevet i dokumentet, fordi det er vigtigt/relevant.

   I øvrigt er det kun muligt at vise/skjule indhold i Word 2013 og senere, så det vil ikke kunne virke, hvis dokumentet åbnes i Word 2010 eller tidligere.

   Venlig hilsen
   Lene Fredborg

 • OK og tak for svarene.

 • Hej Lene

  Tak for dit hurtige svar.

  Jeg ved, at de brugerdefinerede temaer vil altid være listet adskilt fra Office-temaerne. De temaer jeg omtalte er alle indbyggede temaer i Word 2013. Det specielle her var, at de indbyggede temaer fik den alfabetiske sortering til at begynde forfra, når de var fordelt på to forskellige mapper. Som det fremgår af mit indlæg, er det nu løst ved, at jeg har placeret dem alle i den samme mappe.

  Når man åbner et nyt dokument, er kontor-temaerne (temafarven Kontor, temaskrifttypen Kontor, temaeffekten Kontor) valgt som standard i Word 2013. Som jeg skrev i mit indlæg, kan jeg ikke finde dem nogen steder. Hvilke mapper er de placeret i?

  • Hej Niels

   Som jeg har forsøgt at forklare tidligere, kan jeg ikke vide noget om hverken hvilke temafiler, du har, eller hvor de findes. I almindelighed findes filer med temafarver, -skrifttyper og -effekter i undermapper under mappen “Document Themes XXX” med navnene “Theme Colors”, “Theme Effects” og Theme Fonts”.

   Mht. sortering af navne: Når Word henter filer fra forskellige steder, bliver hver gruppe af filer behandlet for sig selv.

 • Hej Lene

  Tak for dit gode svar. Det afklarede en del :-). Jeg ved godt, hvor de brugerdefinerede temaer bliver gemt.

  Jeg har opdaget at standard-temaerne: temafarven “Kontor”, temaskrifttypen “Kontor”, temaeffekten “Kontor” ikke er i mapperne “Theme Colors”, “Theme Effects”, “Theme Fonts” selv om de fremgår af gallerierne i Word 2013.

  Ved en søgning i mappen “PC” i “Stifinder” hvor der er sat prik i “Vis skjulte filer, mapper og drev” og der ikke er sat hak i “Skjul beskyttede operativsystemfiler (anbefales)” findes filerne for temaerne heller ikke.

  Hvor er er de tre følgende temaer placeret?:
  – temafarven “Kontor”
  – temaskrifttypen “Kontor”
  – temaeffekten “Kontor”

  Jeg har ændret placeringen af “Brugerskabeloner”.
  De ni første Office 2013-temaer i galleriet (“Facet”, “Integral”, “Ion”, “Ion – bestyrelseslokale”, “Organisk”, “Retro”, “Udsnit”, “Visk”) er dog stadig placeret i C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Document Themes 15.

  De øvrige tyve Office 2013-temaer i galleriet (“Berlin”, “Damask”, “Dividende”, “Dråbe”, “Dybde”, “Grundlæggende”, “Himmel”, “Hovedbegivenhed”, “Kan citeres”, “Kredsløb”, “Net”, “Parallakse”, “Ramme”, Savon”, “Skifergrå”, “Storby”, “Stribet”, “Træ”, “Tågespor”, “Visning”) er placeret i den placeringen jeg har valgt via “Filer”, “Indstillinger”, “Avanceret”, “Generelt”, “Filplaceringer…”.

  I galleriet begynder den alfabetiske rækkefølge af Office 2013-temaerne også forfra, når galleriet oplister Office 2013-temaerne fra den brugervalgte mappe. Dvs. efter Office 2013-temaet “Visk” som er placeret i mappen “Themes 15”, begynder galleriet alfabetisk forfra med Office 2013-temaet “Berlin”, som er placeret i den brugervalgte mappe. Hvis Office 2013-temaerne mappen “Themes 15” overføres til de andre tyve i den brugervalgte mappe sorteres de alle i den samme alfabetisk rækkefølge, som de skal.
  Hvorfor er de ni første temaer ikke placeret i den placering, jeg har valgt via “Filer”, “Indstillinger”, “Avanceret”, “Generelt”, “Filplaceringer…”?

  Det forekommer mig, at der var et Office 2013-tema, der hed “Office 2007 – 2010”, men jeg kan ikke lige pludselig ikke finde den. Er der som standard ikke et Office 2013-tema, der hedder “Office 2007 – 2010”?

  Du har i dit foregående svar skrevet “skabelon” med fed. Hvordan skriver man tekst med fed i indlæg og svar?

  • Hej Niels

   De indbyggede temaer, specielt i Word 2013, har været rapporteret som skiftende/ikke stationære (og nogle forsvinder), specielt de seneste måneder. Jeg kan ikke svare dig på, hvilke du har/kan forvente at have mv. Kun Microsoft kan vide, hvorfor det er sådan – og hvis det ikke er tilsigtet, bliver det måske rettet på et tidspunkt.

   Kun de brugerdefinerede temaer, du selv opretter/gemmer, bliver gemt under den placering, du selv har valgt. De brugerdefinerede temaer vil altid være listet adskilt fra Office-temaerne (de indbyggede). Det er Microsofts valg – sådan er det bare.

   Tekst i indlæg/svar som her er oftest i HTML-format. Man kan bruge HTML-tags “< b >” hvor fed skal starte og “< /b >” hvor fed skal slutte (uden mellemrum efter < og før > og uden cirationstegn).

 • Hej Hanne og Lene

  Tak for jeres svar :-).

  Jeg er dog stadig lidt forvirret mht. begrebet “Ion-design”.

  Spørgsmål til Hanne
  Når du kalder det et “Ion-design”, er det så det samme som temaet “Ion”, atlså det tema, der er valgt via fanen “Design”, gruppen “Dokumentformatering”, “Temaer”,
  for hos mig er der under “Office” nr. 4 fra venstre et tema, der hedder “Ion”, som også har skrifttypen “Century Gothic”?

  Hvis man gemmer den som et brugerdefineret tema via “Gem aktuelt tema…”, gemmes temaet med filtypen *.thmx. Hvorfor nævner du så: “Jeg fandt skabelonen her:C:\Users\HBS\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Ion-design (tomt).dotx”? dotx er jo filtypen for en skabelon.

  Hvorfor skriver du (tomt) efter Ion-design?

  Spørgsmål til Lene
  Findes de indbyggede Office-temaer i en mappe. Som det fremgår af mit tidligere indlæg, har jeg ikke kunne finde dem?

  • Hej Niels

   Hanne nævner “skabelon”, fordi det er en skabelon, hun taler om – ikke et tema. Det er dig, der har blandet temaer ind i det. Hanne har valgt en skabelon, som hedder “Ion-Design (tomt)” via Filer > Ny i Word 2013. Der findes ganske vist et indbygget tema i Word 2013, som hedder Ion.

   Du kan søge efter filer via Stifinder. Temafilerne er, som du har set, af typen .thmx. Gå til dit C-drev eller hvor du har alle data placeret og søg efter .thmx.

   Brugerdefinerede temaer bliver gemt i en undermappe med navnet “Document Themes” i den mappe, der er defineret som brugerskabelonmappe.
   De indbyggede temafilers placering afhænger af systemet.

   Jeg har fundet Office 2010-temaer her:
   C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Document Themes 14

   Jeg har fundet Office 2013-temaer her:
   C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Document Themes 15

 • Avatar for Lene Fredborg Stegemüller siger:

  YES! Så lykkedes det endelig. Jeg fandt skabelonen her: C:UsersHBSAppDataRoamingMicrosoftTemplatesIon-design (tomt).dotx, ændrede det hele til Verdana, og nu virker det. Tusind tak for hjælpen Lene.

  Når jeg så gerne vil bruge Verdana skyldes det, at jeg arbejder på et projekt, hvor vores tekster formodentlig primært læses på skærmen, og det er Verdana god til.

  • Hej Hanne

   Det var godt, at det lykkedes. Skabelonen var på det forventede sted.
   Grunden til, at knappen Filplaceringer ikke var tilgængelig tidligere (Filer > Indstillinger > Avanceret) er sandsynligvis, at du ikke havde min. et åbent dokument, da du prøvede. I den situation er der ikke adgang til filplaceringer. Der er en del indstillinger, som kræver, at der er er min. et åbent dokument.

   Venlig hilsen
   Lene Fredborg

 • Avatar for Lene Fredborg Stegemüller siger:

  Mange tak til jer begge to for jeres interesse i mit sære problem.

  Til Niels: Ja min skabelon er “Ion-Design (tomt)”

  Jeg prøver at følge Lene ved at:

  Filer > Indstillinger > Avanceret > Filplaceringer. Jeg kan finde “knappen” Filplaceringer, men den er ikke aktiv men “grået ud” som tegn på, at her kan man ikke pille ved noget.

  Jeg prøvede så at lede efter skabelonen samme sted som Normal.dotm og fandt nogle her: C:UsersHBSAppDataRoamingMicrosoftSkabelonerDocument Themes

  Der er bare ikke nogen af de mapper, der indeholder noget der ligner min skabelon. Jeg har følgende mapper: Theme Colors, Theme effects og Theme Fonts.

  Så prøvede jeg her: C:UsersAdministratorAppDataRoamingMicrosoftSkabeloner, men der ligger kun: Normal.dotm og ikke andet.

  Det kan da ikke være rigtigt, at det skal være så pokkers indviklet, det var det da ikke “i gamle dage”..

  Venlig hilsen
  Hanne

  • Hej Hanne

   Jeg ved ikke, om der er noget specielt i din opsætning af Office.

   (Kommentar til både Niels og dig: temaer (themes) og skabeloner er to forskellige ting. Skabeloner vil aldrig af sig selv blive gemt i mappen (eller undermapper under) Document Themes. Temaer kan bruges til at styre layoutmæssige detaljer vedr. farver og skrifttyper i dokumenter. Indholdet i skabeloner og dokumenter kan skifte udseende, hvis der vælges et andet tema.)

   Når du har et dokument på skærmen, kan du tjekke, hvilken skabelon det er knyttet til. Tjek, hvad der vises, når du har et dokument baseret på Ion-design (tomt) på skærmen. Gør f.eks. sådan:
   Vælg fanen Udvikler > Dokumentskabelon. I øverste felt i dialogboksen Skabeloner og tilføjelseprogrammer kan du se skabelonens navn og sti (hvis skabelonen er Normal.dotm, står der dog kun Normal).

   Hvis fanen Udvikler ikke er vist: Vælg Filer > Indstllinger > Tilpas båndet. I højre side af dialogboksen Word-indstillinger, vælg Hovedfaner i øverst felt og slå Udvikler til i den lange liste. Klik OK.

   På den måde burde du kunne finde frem til, hvor din skabelon er blevet gemt.

   Venlig hilsen
   Lene Fredborg

 • Du skriver til Stegemüller 8. marts 2015 kl. 22:35: “Du skulle kunne finde skabelonen der, hvor Normal.dotm er placeret, dvs. i mappen med brugerskabeloner.”

  Er skabelonen i det her tilfælde lig med temaet “Ion”?

  I mapperne “Theme Colors”, “Theme Effects”, Themes Fonts” er der ikke nogen indbyggede Office-temaer. Kun mine eventuelle egne brugerdefinerede temaer.

 • Avatar for Lene Fredborg Stegemüller siger:

  Hej Lene

  Mange for at du tog dig tid til at svare mig. Jeg har nu gjort, som du foreslog, men jeg kan desværre ikke få det til at fungere. Jeg begriber det ikke, og i tidligere udgaver af Word har det da været enkelt at ændre i typografierne.

  Jeg har Office 365 Personal, og det skulle jo være toppen af poppen 🙂

  Venlig hilsen
  Hanne B. Stegemüller

  • Hej Hanne

   Det burde virke (jeg har Microsoft Office Professional 2013 – det virker her). De fleste typografier i den skabelon, du har valgt, er baseret på typografien Normal, og når du ændrer Normal, vil alle nedarvede egenskaber blive overført til de typografier, der er baseret på Normal. Prøv at åbne selve skabelonen og lav rettelserne direkte i skabelonen i stedet. Du skulle kunne finde skabelonen der, hvor Normal.dotm er placeret, dvs. i mappen med brugerskabeloner. Sti til brugerskabeloner kan du finde via Filer > Indstillinger > Avanceret > Filplaceringer (knap nederst i dialogboksen).

   Venlig hilsen
   Lene Fredborg

 • Avatar for Lene Fredborg Stegemüller siger:

  Hej Lene – jeg fandt din side i går og den er lige noget for mig. Jeg er ret vild med Word og 2013-versionen.

  Jeg sidder og bakser med typografierne. På designet Ion-design (tomt) er standardfonten “Century Gothic”. Den vil jeg gerne rette til Verdana fsva. Titel, Overskrift 1 og Normal.

  Herover har jeg læst:

  “Du kan gøre sådan for at tilrette typografien:
  Tast Alt+Ctrl+Shift+S for at åbne Typografi-ruden. Klik på ikonet Administrer typografier (nr. 3 fra venstre nederst). På fanen Rediger, vælg typografien, der skal ændres. Klik på knappen Rediger. I dialogboksen, der åbnes, klik på Formatér.

  Nu har jeg gjort det mindst fem gange, men jeg kan ikke få det til at fungere. Typografierne vises korrekt inde i Rediger-vinduet, og jeg sætter flueben ved “Nye dokumenter baseret på skabelonen” og så OK. Når jeg lukker dokumentet, gemmer jeg ikke selve dokumentet, men jeg gemmer ændringerne af “Ion-design (tomt).dot x”. Herefter lukker jeg Word helt, og åbner igen – og så kommer balladen: det hele er igen: Century Gothic

  Jeg vil være taknemmelig for din hjælp.

  Venlig hilsen
  Hanne B. Stegemüller

  • Hej Hanne

   Der er mange opsætninger i typografier, som spiller ind på hinanden. Jeg har kort kigget på den skabelon, du har valgt (har ikke mulighed for/tid til at tjekke detaljerne). Ud over, hvad du allerede gør, prøv så i dialogboksen Administrer typografier at vælge fanen længst til højre (fanen hedder Set Defaults i engelsk version). Vælg Verdana som skrifttype og sæt flueben ved “Nye dokumenter baseret på skabelonen”. OK når alle opsætningerne er lavet. Vælg igen ja til at gemme ændringer i skabelonen, når du lukker dokumentet. Tjek så, om ikke ændringerne nu slår igennem, når du opretter et nyt dokument.

   Venlig hilsen
   Lene Fredborg

 • Hej Lene

  Din sidste hjælp var meget brugbar. Jeg vil derfor prøve at spørge dig om en ny ting.
  Jeg kunne godt tænke mig at få fremhævet min mus, når jeg skal vise mine elever noget på storskærm. Har set i nogle instruktionsvideoer, at man fx kan få en gul markering/cirkel bagved, der gør det mere tydeligt for tilskueren.
  Ved du om og evt hvordan det kan laves?

  Med venlig hilsen
  Kasper Koldby Hårbøl

  • Hej Kasper

   De eksempler, du har set, er sandsynligvis videoer lavet i Camtasia Studio eller et andet program, der kan bruges til den slags instruktionsvideoer. Camtasia Studio kan blandt meget andet lave det, du beskriver. Men hvis du skal vise noget direkte i Word, hjælper det jo ikke.

   Du kan evt. afprøve nogle af de indstillingsmuligheder, der findes under Kontrolpanelet. Måske det kan hjælpe lidt.

   I Windows 7 finder du nogle muligheder her:
   Kontrolpanel\Øget tilgængelighed\Funktioner til øget tilgængelighed\Gør muset lettere at bruge (Control Panel\Ease of Access\Ease of Access Center\Make the mouse easier to use)

   Lene Fredborg

 • Hej Lene

  Jeg har læst lidt på din blog og fundet interessante ting. Derfor tænkte jeg, at du måske kunne hjælpe mig med følgende spørgsmål/problem i typografier word 2013.

  Jeg har forsøgt at redigere typografien “titel”, så den automatisk laver understregning. jeg kunne godt finde frem til at få streget de ord der var skrevet under, men jeg kunne godt tænke mig, at der kom en understregning hele vejen på tværs af siden (både under det skrevne og de tomme pladser), når jeg vælger “titel-typografien”.

  Ved du om det kan lade sig gøre?

  Mvh Kasper

  • Hej Kasper
   Det kan absolut lade sig gøre. Du kan definere en kant på afsnit (”kant” er i dansk version af Word brugt som oversættelse af det engelske ”border”).

   Du kan gøre sådan for at tilrette typografien:
   Tast Alt+Ctrl+Shift+S for at åbne Typografi-ruden. Klik på ikonet Administrer typografier (nr. 3 fra venstre nederst). På fanen Rediger, vælg typografien, der skal ændres. Klik på knappen Rediger. I dialogboksen, der åbnes, klik på Formatér nederst og vælg Kant. På fanen Kanter i dialogboksen, der nu åbnes kan du definere en kant under afsnittet. Sørg for, at du har valgt “Afsnit” under Anvendes på. Klik OK for at lukke dialogboksene.

 • Det virker nu!

  Jeg kan definere dem selv nu. Men jeg kendte ikke tila t typografierne skulle have været I brug I det aktuelle document (som var et helt nyt for at jeg kunne teste lidt) og at man ikke kunne finde komandoerne under fanen hjem, men skal under typografier.

  Men det er da pudsigt at det ikke virker fra starten af – og at den danske beskrivelse oplagt er forkert.

  1000 tak for hjælpen!

 • Hej Lene,

  her gennemtrawlet din blog (samt MS og andre dele af nettet) for at finde svar på dette.

  Jeg er lige skiftet til Office 2013. Jeg er vant til at bruge typografier, herunder tastaturgenveje til overskrifter 1/2/3 samt normal. Jeg kan ikke få det til at virke I 2013 🙁

  På nettet læser jeg forskellige variationer over alt-1 henh alt-shift-1 og ctrl-alt-1 for overskrift 1 (jeg kan ikke se om det gør nogen forskel om det er tal fra det numeriske tastatur eller ej). Bare som eksempel.

  Ved at eksperimentere virker disse to som forventet:
  ctl-shift-N
  ctrl-alt-1 (ikke-numerisk-tastatur)
  men kan ikke finde en made at ramme de øvrige på.

  “Så definerer jeg da bare de genveje selv…” men nej, jeg kan ikke finde nogle passende komandonavne, hverken I listerne hvor man tilknytter tastaturkombinationer til komandovane eller med kløverblads-ikon-metoden hvor lige nøjagtigt de tre overskriftsniveauer returnerer en fejl.

  Er dette et helt urimeligt ønske til word 2013?

  • Hej Jørn

   Ifølge Microsofts egne lister skulle følgende genveje være defineret som standard Word 2013 (som i tidligere versioner):
   Ctrl+Shift+N genvej til Normal
   Alt+Ctrl+1 genvej til Overskrift 1
   Alt+Ctrl+2 genvej til Overskrift 2
   Alt+Ctrl+3 genvej til Overskrift 3

   Men der er tilsyneladende rod i sagerne. Hvis det tjekkes i en engelsk artikel fra Microsoft, http://office.microsoft.com/en-us/word-help/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-HA102748895.aspx, er genvejene ovenfor vist i listen (Overskrift = Heading). Men i den tilsvarende danske version af artiklen, http://office.microsoft.com/da-dk/word-help/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-HA102748895.aspx, står der Alt+1, Alt+2, Alt+3, og disse genveje er under alle omstændigheder forkerte (Alt-tasten alene har en særlig funktion).

   For at tjekke har jeg lige prøvet at fjerne min eksisterende Normal.dotm i Word 2013, så Word opretter en ny. Genvejen til Normal er der, men genvejene til Overskrift 1-3 er der ikke!

   VIGTIGT: Før du selv får mulighed for at definere genveje til Overskrift 1-3, skal du sikre dig, at det dokument, du har fremme på skærmen, har eller har haft anvendt disse typografier. Ellers bliver de nemlig ikke vist i listen, hvorfra du skal vælge dem for at oprette genveje (Microsofts forsøg på at gætte, hvad der er godt og praktisk for brugerne, mislykkes jævnt tit…).

   For selv at definere genvejene skal du via Filer > Indstillinger > Tilpas båndet > knappen Tilpas (til højre for teksten Genvejstaster under venstre liste). I dialogboksen Genvejstast, vælg Typografier i listen Kategorier. Nu kan du finde navne på typografierne i listen til højre (Overskrift 1 m.fl.). Vælg typografierne en ad gangen og tildel genveje. Sørg for, at Gem ændringer i er sat til Normal.dotm, hvis genvejene skal være til rådighed i alle dokumenter. Hvis du bliver spurgt, om du vil gemme ændringer i Normal.dotm, når du lukker Word, så husk at vælge ja.

 • Hej Lene

  Tak for svaret. Skønt at slippe af med de blå bølgelinjer! Nu vil jeg så udforske, hvad typografier kan bringe af lettelser i det daglige.

  Stor ros for nyttige og velskrevne artikler på dit site.

  Venlig hilsen
  Jørgen

 • I afsnittet “Hvad er en typografi” står, at formateringsmærkerne slås til ved brug af Ctrl+Shift+F8. I stedet for “F8” skal der imidlertid stå “8”, hvor 8-tallet er tasten over “u” og “i”, dvs. i virkeligheden tastatursekvensen Ctrl+(.

  Jeg er (endnu?) ikke så rutineret i at bruge typografier, men irriteres i det daglige over, at jeg efter en nyinstallation af Word 2007 nu oplever, at der er en automatisk test, svarende til stavekontrol, der kommer frem med blå bølgelinjer under stort set alle linjer i såvel nye som gamle dokumenter. Når jeg kalder lokalmenuen frem ved at trykke på højre musetast, er beskeden/valgmuligheden: “Erstat direkte formatering med typografien [xxx]”. Efterkommes dette, kommer der en tilfældig formatering ud af det. Nedenunder kan man så i stedet vælge enten “Ignorer her” eller “Ignorer regel”. Begge dele fjerner de blå bølgelinjer i nogle få sekunder, hvorefter de dukker op igen.

  Jeg har forgæves ledt i korrekturindstillinger, redigeringsindstillinger og lignende steder for at finde et sted at slå faciliteten fra, men uden held. Hvad gør jeg?

  Venlig hilsen
  Jørgen

  • Hej Jørgen

   Tak for melding om skrivefejlen med F8 i stedet for 8. Den har jeg rettet. Jeg skriver helt bevidst det nederste tegn på en tast, når Shift indgår. Det er min erfaring, at genvejene meget tit misfortolkes, når man lader Shift være indforstået. Derfor skriver jeg altid Ctrl+Shift+8 i stedet for Ctrl+(.

   Blå bølget understregning betyder enten, at der måske forekommer inkonsistent formatering (gælder i dit tilfælde) eller at et ord er anvendt forkert i konteksten (så vil det være enkeltord, der er understreget).

   Du kan få Word til at udelade dine blå bølgestreger sådan (forklaring gælder Word 2007):
   1. Vælg på Office-knappen (øverste venstre hjørne) > Word-indstillinger > kategorien Avanceret.
   2. Under Redigeringsindstillinger i højre side, fjern fluebenet i Marker uoverensstemmelser i formatering. Klik OK.

   Jeg har selv slået indstillingen fra.

   Når en stor del af teksten har blå bølgestreger, tyder det på, at du nok har lavet ret ”blandet”, direkte formatering. Word prøver at tilbyde en typografi på baggrund af den aktuelle formatering, men i den test, jeg lige har lavet, kan jeg se, at forslagene til typografi godt kan ramme temmelig meget ved siden af, selv om et dokument er formateret ret så strømlinet. Hvis formateringen er meget sammensat, kan det være en umulig opgave for Word at foreslå noget passende. Du skal derfor ikke sætte din lid til funktionen med at lade Word gætte typografier. I stedet er det meget bedre at få styr på den del med typografierne selv, så typografier vælges med fornuften af en, som forstår dokumentets indhold, og ikke på baggrund af maskinelt gætteri.

   For en oversigt over de forskellige markeringer, se:
   https://support.office.com/en-us/article/What-are-those-underlines-in-my-document-144620db-a7f1-4262-9fc0-66bf0e757098
   http://support.microsoft.com/kb/284956

 • >